ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/CĐ-UBND 31/08/2023 Công điện về việc tập trung ứng phó bão SAOLA
Lượt xem: 7
Tải về 0
03/CĐ-UBND 19/07/2023 CÔNG ĐIỆN Về việc tập trung ứng phó bão số 1
Lượt xem: 24
Tải về 0
163 -KH/ThU 26/04/2023 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị trên địa bàn thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 42
Tải về 0
40/TB-UBND 14/04/2023 Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 45
Tải về 1
02/TB-HĐTD 31/01/2023 THÔNG BÁO Thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức và giáo viên đủ điều kiện tiếp nhận về ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 125
Tải về 0
13/UBND-QLĐT 06/01/2023 Về việc đảm bảo an ninh trật tự đô thị, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Lượt xem: 39
Tải về 0
05/UBND-TNMT 04/01/2023 Về việc đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023
Lượt xem: 40
Tải về 0
135/TB-UBND 12/12/2022 Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Thái Hòa năm học 2022-2023
Lượt xem: 207
Tải về 0
22/TB-TrT 18/03/2022 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
Lượt xem: 78
Tải về 0
38 /TB-TTCH 28/02/2022 THÔNG BÁO cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế trên địa bàn thị xã Thái Hoà (Cập nhật lúc 15h30’ ngày 28/02/2022)
Lượt xem: 58
Tải về 0
12