ĐĂNG NHẬP  
image banner
Công điện về việc tập trung ứng phó bão SAOLA
Số ký hiệu văn bản 05/CĐ-UBND
Ngày ban hành 31/08/2023
Ngày hiệu lực 31/08/2023
Trích yếu nội dung Công điện về việc tập trung ứng phó bão SAOLA
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Hò Thanh Phong
Tài liệu đính kèm cong_dien_phong_chong_bao_so_s638302171769132844.pdf