ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
33/TB-TrT 04/05/2023 Thông báo đấu giá QSDĐ tại các xã, phường: Nghĩa Thuận, Đông Hiếu, Nghĩa Mỹ, Long Sơn, Tây Hiếu
Lượt xem: 42
Tải về 2
625/QĐ-UBND 28/04/2023 Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các phường, xã: Quang Tiến, Long Sơn, Đông Hiếu, Tây Hiếu, Nghĩa Mỹ và Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 47
Tải về 2
45/TB-UBND 24/04/2023 Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các phường xã:Quang Tiến, Long Sơn, Đông Hiếu, Tây Hiếu, Nghĩa Mỹ và Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hoà
Lượt xem: 28
Tải về 1
40/TB-UBND 14/04/2023 Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 29
Tải về 1
408/QĐ-UBND 04/04/2023 Quyết định vv phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại các phường, xã: Quang Tiến, Long Sơn, Đông Hiếu, Tây Hiếu, Nghĩa Mỹ và Nghĩa Thuận
Lượt xem: 41
Tải về 2
409/QĐ-UBND 04/04/2023 Quyết định Về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại các phường, xã: Quang Tiến, Long Sơn, Đông Hiếu, Tây Hiếu, Nghĩa Mỹ và Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 31
Tải về 2
16/KH-UBND 02/02/2023 kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023
Lượt xem: 79
Tải về 1