ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2460/QĐ-UBND 15/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch chia lô đấu giá đất ở tại khối Trung cấp, phường Long Sơn; khu quy hoạch xóm 3 (xóm 5A cũ), xã Nghĩa Thuận và khu quy hoạch xóm Nghĩa Hưng, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 31
Tải về 0
148/TB-UBND 10/11/2023 Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch chia lô đấu giá đất ở tại khối Trung cấp, phường Long Sơn; khu quy hoạch xóm 3 (xóm 5A cũ), xã Nghĩa Thuận và khu quy hoạch xóm Nghĩa Hưng, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 22
Tải về 1
113/TB-UBND 17/10/2023 Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 45
Tải về 1
125/TB-UBND 04/10/2023 Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khối Liên Hương (nay là Khối Lam Sơn) Phường Quang Tiến, thị xã Thái Hoà
Lượt xem: 72
Tải về 1
114/TB-UBND 18/09/2023 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Khu quy hoạch chia lô đấu giá đất ở tại khối Liên Hương (nay là khối Lam Sơn), phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa)
Lượt xem: 45
Tải về 0
59/TB-Trt 18/07/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Quang Tiến - thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 84
Tải về 3
59/TB-Trt 18/07/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nghĩa Mỹ - thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 66
Tải về 1
59/TB-Trt 18/07/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Sơn - thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 88
Tải về 2
59/TB-Trt 18/07/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tây Hiếu - thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 70
Tải về 1
59/TB-Trt 18/07/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Hiếu - thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 64
Tải về 1
12