ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tổng số: 88
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/TB-BCĐ 19/05/2023 CẢNH BÁO CHÁY RỪNG
Lượt xem: 16
Tải về 0
166 -KH/ThU 05/05/2023 Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023)
Lượt xem: 18
Tải về 0
33/TB-TrT 04/05/2023 Thông báo đấu giá QSDĐ tại các xã, phường: Nghĩa Thuận, Đông Hiếu, Nghĩa Mỹ, Long Sơn, Tây Hiếu
Lượt xem: 43
Tải về 2
164 -KH/ThU 28/04/2023 Kế hoạch Tuyên truyền Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã Thái Hòa giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 19
Tải về 0
75/KH-UBND 28/04/2023 KẾ HOẠCH Triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 trên địa bàn Thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 15
Tải về 0
625/QĐ-UBND 28/04/2023 Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các phường, xã: Quang Tiến, Long Sơn, Đông Hiếu, Tây Hiếu, Nghĩa Mỹ và Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 48
Tải về 2
163 -KH/ThU 26/04/2023 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị trên địa bàn thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 22
Tải về 0
45/TB-UBND 24/04/2023 Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các phường xã:Quang Tiến, Long Sơn, Đông Hiếu, Tây Hiếu, Nghĩa Mỹ và Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hoà
Lượt xem: 29
Tải về 1
166/TNMT 24/04/2023 công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường: Dự án "Xưởng may công nghiệp Tài Vượng"
Lượt xem: 43
Tải về 0
40/TB-UBND 14/04/2023 Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 29
Tải về 1
123456789