ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
625/QĐ-UBND 28/04/2023 Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các phường, xã: Quang Tiến, Long Sơn, Đông Hiếu, Tây Hiếu, Nghĩa Mỹ và Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 93
Tải về 2
409/QĐ-UBND 04/04/2023 Quyết định Về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại các phường, xã: Quang Tiến, Long Sơn, Đông Hiếu, Tây Hiếu, Nghĩa Mỹ và Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 51
Tải về 3
179/QĐ-UBND 08/02/2023 Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Lượt xem: 75
Tải về 0
156/QĐ-UBND 31/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của bà Trương Thị Hữu, xóm Xuân Yên, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa. (Giải quyết khiếu nại lần hai)
Lượt xem: 94
Tải về 0
98/QĐ-UBND 11/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 81
Tải về 0
05/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành toàn bộ năm 2022
Lượt xem: 50
Tải về 0
1118 /QĐ-UBND 15/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi một phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Hoàng Văn Vy, xóm 6 Long Sơn xã Nghĩa Hòa (nay là khối Long Hạ, phường Long Sơn), thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 146
Tải về 3
1119 /QĐ-UBND 15/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi một phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Trọng Ngụ, khối Long Hạ, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 127
Tải về 0
405 /QĐ-UBND 17/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phạm Đức Ấn và bà Phạm Thị Đông, tại khối Liên Hương (nay là khối Lam Sơn), phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 86
Tải về 0
396/QĐ-UBND 15/03/2022 Quyết định vv Thu hồi GCN quyền sử dụng đất đã cấp cho Ông Cung Đình Hùng và Nguyễn Thị Tuyết, Khối Đồng Tâm 2, phường Hòa HIếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 91
Tải về 0
123