ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
168-KH/ThU 15/05/2023 Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
Lượt xem: 17
Tải về 0
166 -KH/ThU 05/05/2023 Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023)
Lượt xem: 48
Tải về 0
164 -KH/ThU 28/04/2023 Kế hoạch Tuyên truyền Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã Thái Hòa giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 43
Tải về 0
75/KH-UBND 28/04/2023 KẾ HOẠCH Triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 trên địa bàn Thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 38
Tải về 0
163 -KH/ThU 26/04/2023 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị trên địa bàn thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 42
Tải về 0
16/KH-UBND 02/02/2023 kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023
Lượt xem: 97
Tải về 3
04/KH-UBND 10/01/2023 KẾ HOẠCH Chương trình hoạt động Văn hóa và Thông tin thị xã Thái Hòa năm 2023
Lượt xem: 53
Tải về 0
03/KH-UBND 09/01/2023 KẾ HOẠCH Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ và thăm, tặng quà các gia đình Người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Lượt xem: 67
Tải về 0
02/KH-UBND 06/01/2023 Kế hoạch đón nhận quân hoàn thành Nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2023
Lượt xem: 49
Tải về 0
01/KH-UBND 05/01/2023 KẾ HOẠCH Tăng cường, đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã Thái Hoà năm2023
Lượt xem: 47
Tải về 0
12