ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
114/TB-UBND 18/09/2023 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Khu quy hoạch chia lô đấu giá đất ở tại khối Liên Hương (nay là khối Lam Sơn), phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa)
Lượt xem: 6
Tải về 0
59/TB-Trt 18/07/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Quang Tiến - thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 36
Tải về 0
59/TB-Trt 18/07/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nghĩa Mỹ - thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 28
Tải về 0
59/TB-Trt 18/07/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Sơn - thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 40
Tải về 0
59/TB-Trt 18/07/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tây Hiếu - thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 30
Tải về 0
59/TB-Trt 18/07/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Hiếu - thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 30
Tải về 0
59/TB-Trt 18/07/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nghĩa Thuận - thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 28
Tải về 0
53/TB-TrT 04/07/2023 Thông báo đấu giá QSD đất các khu QH các xã: Đông Hiếu, Tây Hiếu, Nghĩa Thuận, Nghĩa Mỹ, phường Quang Tiến, Long Sơn - thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 31
Tải về 1
40/TB-TrT 29/05/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nghĩa Mỹ - thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 43
Tải về 0
33/TB-TrT 04/05/2023 Thông báo đấu giá QSDĐ tại các xã, phường: Nghĩa Thuận, Đông Hiếu, Nghĩa Mỹ, Long Sơn, Tây Hiếu
Lượt xem: 94
Tải về 3
12