ĐĂNG NHẬP  
image banner
Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị trên địa bàn thị xã Thái Hòa
Số ký hiệu văn bản 163 -KH/ThU
Ngày ban hành 26/04/2023
Ngày hiệu lực 26/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị trên địa bàn thị xã Thái Hòa
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Trần Khánh Sơn
Tài liệu đính kèm 163638199182224068556.pdf