ĐĂNG NHẬP  
image banner
V/v: Chủ động triển khai công tác dữ trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1328/UBND-KT
Ngày ban hành 05/09/2023
Ngày hiệu lực 05/09/2023
Trích yếu nội dung V/v: Chủ động triển khai công tác dữ trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Hò Thanh Phong
Tài liệu đính kèm 3182023_du_tru_hang_hoa_thiet_638302177672896254.pdf