ĐĂNG NHẬP  
image banner
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tây Hiếu - thị xã Thái Hòa
Số ký hiệu văn bản 59/TB-Trt
Ngày ban hành 18/07/2023
Ngày hiệu lực 18/07/2023
Trích yếu nội dung Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tây Hiếu - thị xã Thái Hòa
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Công khai văn bản hành chính nhà nước
Người ký duyệt Bạch Hưng Hậu
Tài liệu đính kèm Tay-Hieu638260692297383650.pdf