ĐĂNG NHẬP  
image banner
Kế hoạch Tuyên truyền Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã Thái Hòa giai đoạn 2023-2025
Số ký hiệu văn bản 164 -KH/ThU
Ngày ban hành 28/04/2023
Ngày hiệu lực 28/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tuyên truyền Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã Thái Hòa giai đoạn 2023-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Trần Khánh Sơn
Tài liệu đính kèm 164638199183084070492.pdf