ĐĂNG NHẬP  
image banner
Thông báo đấu giá QSDĐ tại các xã, phường: Nghĩa Thuận, Đông Hiếu, Nghĩa Mỹ, Long Sơn, Tây Hiếu
Số ký hiệu văn bản 33/TB-TrT
Ngày ban hành 04/05/2023
Ngày hiệu lực 04/05/2023
Trích yếu nội dung Thông báo đấu giá QSDĐ tại các xã, phường: Nghĩa Thuận, Đông Hiếu, Nghĩa Mỹ, Long Sơn, Tây Hiếu
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Công khai văn bản hành chính nhà nước
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 20230512_5_2023051208371086886638197459067286222.pdf