ĐĂNG NHẬP  
image banner
Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các phường, xã: Quang Tiến, Long Sơn, Đông Hiếu, Tây Hiếu, Nghĩa Mỹ và Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa
Số ký hiệu văn bản 625/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/04/2023
Ngày hiệu lực 28/04/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các phường, xã: Quang Tiến, Long Sơn, Đông Hiếu, Tây Hiếu, Nghĩa Mỹ và Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Chu Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm qd_lua_chon_don_vi_dau_gia_202638186423601354807.pdf