ĐĂNG NHẬP  
image banner
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử liên thông tỉnh Nghệ An
Số ký hiệu văn bản 02/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/01/2017
Ngày hiệu lực 09/01/2017
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử liên thông tỉnh Nghệ An
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Lê Ngọc Hoa
Tài liệu đính kèm qd-bh-quy-che-cong-dich-vu-cong-truc-tuyen.pdf