ĐĂNG NHẬP  
image banner
Báo cáo kết quả phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025.
Số ký hiệu văn bản 1102/QĐ
Ngày ban hành 01/07/2021
Ngày hiệu lực 01/07/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2063-quyet-dinh-thiet-lap-khu-vuc-cach-ly-xa-hoi-de-phong-chong-dich-covid-19-nam-dan-.pdf