ĐĂNG NHẬP  
image banner
Thái Hòa: Khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2023
Lượt xem: 51

Ngày 17/8, Trung tâm chính trị thị xã Thái Hòa phối hợp cùng Bna tuyên giáo thị ủy, phòng Giáo dục và đào tạo thị xã tiến hành khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2023. Dự có đồng chí Trần Khánh Sơn – Phó bí thư Thường trực Thị ủy.


Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2023

Trong thời gian 2 ngày các học viên là đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy bộ môn giáo dục công dân ngành giáo dục thị xã Thái Hòa được tiếp thu một số nội dung quan trọng như: Nội dung và những điểm mới trong văn kiện Hội nghị lần thứ sáu; Kết quả hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII; dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng; Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 – NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ chính trị về phương án, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An thời gian tới; kết quả 10 năm thực hiện NQ số 29 – NQ/TW ngày 4/11/2013 của Bna chấp hành TW Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế….

Anh-tin-bai

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2023

Thông qua lớp bồi dưỡng chính trị hè nhằm giúp các học viên nâng cao nhận thức, cập nhật thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Từ đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức của nhà giáo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn thị xã.

Anh-tin-bai

Đồng chí Trần Khánh Sơn – Phó bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại đây, đồng chí Trần Khánh Sơn – Phó bí thư Thường trực thị ủy nhấn mạnh: Những nội dung được lĩnh hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Do đó, các học viên cần kết hợp giữa nghe báo cáo viên trình bày với tự nghiên cứu tài liệu, tổ chức trao đổi thảo luận, viết thu hoạch gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ của bản thân. Sau khóa học cần linh hoạt, chủ động xây dựng kế hoạch học tập và áp dụng vào thực tiễn tại đơn vị công tác.

                                    T/H: Thu Trang – Quang Huy

Tin tức
  • Làng Vạc điểm đến của tâm linh của người dân
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement