ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2023
Lượt xem: 20

Sáng 13/9, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã Thái Hòa tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023. 

Anh-tin-bai

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tham gia hội nghị tập huấn có trên 160 đại biểu là cán bộ làm công tác mặt trận các xã, phường và Ban công tác mặt trận 71 khu dân cư trên địa bàn thị xã.  Các đại biểu được quán triệt về nghiệp vụ công tác mặt trận, nghiệp vụ công tác thanh tra nhân dân.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Các đại biểu tham gia buổi tập huấn

 Đây là những nội dung trang bị cho Mặt trận cơ sở, nhất là Ban Công tác Mặt trận hiểu và khẳng định vị trí, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; quan tâm phát huy quyền làm chủ, vận động Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lớp tập huấn còn dành thời gian để các đại biểu tham gia trao đổi, chia sẻ, thảo luận các vấn đề thực tiễn của Công tác mặt trận ở cơ sở. Thông qua đây giúp cho đội ngũ làm cán bộ Mặt trận cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức các hoạt động của Mặt trận, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Mặt trận ở địa phương./.

T/h: Hải Yến – Hoàng Long 

Tin tức
  • Làng Vạc điểm đến của tâm linh của người dân
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement