ĐĂNG NHẬP  
image banner
Nhanh tay vay ưu đãi nhà ở xã hội tại thị xã Thái Hoà
Lượt xem: 110
Nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả chính sách cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới, cải tạo hoặc sửa chữa nhà đế ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP và Nghị định 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ, đưa chinh sách ngày càng đi vào thực tiễn, Ngân hàng NHCSXH thị xã Thái Hoà đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm bắt thông tin và kịp thời tiếp cận chính sách cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới, cải tạo hoặc sửa chữa nhà để ở tại NHCSXH.
Anh-tin-bai

Chương trình vay ưu đãi nhà ở xã hội tại ngân hàng chính sách xã hội thị xã Thái Hòa

Cụ thể, đối tượng cho vay là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Về điều kiện vay vốn, ngoại trừ đối tượng cho vay là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng thì các trường hợp còn lại phải thuộc diện không phải đóng thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ theo từng thời kỳ; phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hằng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng với NHCSXH, mức gửi hằng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ gốc bình quân tháng của người vay vốn; có vốn tự có tối thiểu bằng 30% phương án tính toán giá thành của người vay...

Anh-tin-bai

Lãi suất cho vay hiện nay là 4,8%/năm và lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Mức cho vay với trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Mức cho vay cụ thể do NHCSXH xem xét căn cứ vào nguồn vốn, khả năng trả nợ, phương án tính toán giá thành và phương án vay của người vay để thống nhất xác định mức cho vay phù hợp.

Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và người vay vốn thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của người vay vốn nhưng tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Thái Hoà tiếp tục triền khai, tăng trưởng nguồn vốn cho vay, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho người có thu nhập thấp, giúp cho nhiều người thu nhập thấp có điều kiện để xây dựng những căn nhà khang trang, kiên cố, giúp họ an cư lạc nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện các mục tiêu phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Tuấn Nam (Ngân hàng CSXH thị xã Thái Hòa)

Tin tức
  • Làng Vạc điểm đến của tâm linh của người dân
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement