ĐĂNG NHẬP  
image banner
BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH THỊ XÃ KIỂM TRA, GIÁM SÁT TẠI XÃ NGHĨA MỸ
Lượt xem: 96
Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát số 01/KH-BĐD của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Thị xã. Vừa qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã Thái Hòa do ông Lê Hợp Huyên – Chủ tịch hội Nông dân Thị xã làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc NHCSXH Thị xã Thái Hòa và bà Nguyễn Thị Thu Hà, cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn đã tiến hành kiểm tra giám sát tại xã Nghĩa Mỹ.
Anh-tin-bai

Đoàn kiểm tra, đối chiếu sử dụng vốn vay tại cơ sở

Tại buổi làm việc, Đoàn đã kiểm tra thực tế tại 10 hộ vay, kiểm tra hoạt động 02 tổ TK&VV, 04 tổ chức hội nhận uỷ thác và làm việc với Ban giảm nghèo xã. Qua đó đánh giá việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản của Chính phủ, của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp và các văn bản liên quan đến tín dụng chính sách của thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND xã; đánh giá việc chỉ đạo triển khai hoạt động tín dụng chính sách tại xã, công tác rà soát, xác nhận danh sách đề nghị vay vốn, việc khảo sát tổng hợp nhu cầu vốn tín dụng, phân bổ nguồn vốn hàng năm; việc chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn tại, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. Qua kiểm tra cũng đánh giá hoạt động nhận uỷ thác vốn vay của các tổ chức chính trị xã hội cấp xã cũng như việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của NHCSXH tại cơ sở.

Trong năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023 Ban giảm nghèo xã và các tổ chức hội nhận uỷ thác đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách với doanh số cho vay năm 2022 là 13.605 triệu đồng cho 194 lượt hộ vay; 4 tháng đầu năm 2023 cho vay 3.850 triệu đồng với 68 lượt hộ. Tổng dư nợ các chương trình đến ngày 25/4/2023 là 32.496 triệu đồng, tăng 2.179 triệu đồng so với năm 2022; chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn cũng như chất lượng tín dụng chính sách cấp xã xếp loại tốt. Nguồn vốn ưu đãi được được các hộ vay đầu tư chủ yếu vào trồng rừng, trồng cây ăn quả và chăn nuôi gia súc. Qua kiểm tra các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả từ đó tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Theo báo cáo đánh giá của UBND xã, từ nguồn vốn vay ưu đãi có nhiều hộ đã thoát nghèo vươn lên thành hộ khá, làm kinh tế giỏi của xã như: hộ gia đình bà Trương Thị Liên xóm Đông Hưng vay chương trình Hộ nghèo làm nhà ở và chương trình hộ Cận Nghèo giúp gia đình có nhà khang trang và có nguồn thu nhập ổn định cuộc sống. Ngoài còn có nhiều hộ gia đình khác còn được thụ hưởng nguồn vốn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn giúp trang trải chi phí học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho các em HSSV được theo đuổi ước mơ.

Anh-tin-bai

Đoàn Kiểm tra Ban đại diện HĐQT NHCSXH Thị xã làm việc với Lãnh đạo UBND và các thành viên Ban giảm nghèo xã Nghĩa Mỹ.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Hợp Huyên – Trưởng đoàn kiểm tra đã chỉ ra những mặt mạnh và hạn chế trong việc thực hiện công tác tín dụng chính sách trên địa bàn và kiến nghị với Ban giảm nghèo xã, các tổ chức hội nhận uỷ thác cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi để người dân được tiếp cận đầy đủ các nguồn vốn; tuyên truyền huy động tiền gửi tổ chức, cá nhân và tiền gửi tổ viên tổ tiết kiệm vay vốn, nâng cao tỷ lệ tổ viên gửi đều hàng tháng; các hội đoàn thể thực hiện tốt công tác phối hợp trong hoạt động giao dịch xã, lưu giữ hồ sơ sổ sách đầy đủ đúng quy định; xử lý kịp thời các khoản nợ đến hạn không để nợ quá hạn phát sinh; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn… từ đó nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn./.

Đình Hùng- NHCSXH

Tin tức
  • Làng Vạc điểm đến của tâm linh của người dân
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement