ĐĂNG NHẬP  
image banner
Danh sách người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thị xã Thái Hòa và UBND các phường xã

TT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

UBND thị xã Thái Hòa

Phạm Chí Kiên

Chủ tịch UBND

0948115777

2

UBND phường Hòa Hiếu

Nguyễn Kim Hải

Chủ tịch UBND

0977.938.668

3

UBND phường Quang Tiến

Nguyễn Thứ Trung

Chủ tịch UBND

0989.992.777

4

UBND phường Quang Phong

Nguyễn Hữu Cường

Chủ tịch UBND

0987829788

5

UBND phường Long Sơn

Đoàn Đức Hạnh

Chủ tịch UBND

0978115222

6

UBND xã Tây Hiếu

Dương Đình Đường

Chủ tịch UBND

0989657855

7

UBND xã Nghĩa Tiến

Phan Đình Lâm

Chủ tịch UBND

0977626630

8

UBND Nghĩa Mỹ

Lê Sâm

Chủ tịch UBND

0976132486

9

UBND xã Đông Hiếu

Nguyễn Thị Lộc

Chủ tịch UBND

0972908007

10

UBND xã Nghĩa Thuận

Cao Văn Bồi

Chủ tịch UBND

0389016368