ĐĂNG NHẬP  
image banner
Danh sách người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thị xã Thái Hòa và UBND các phường xã

TT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

UBND thị xã Thái Hòa

Chu Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

0913273374

2

UBND phường Hòa Hiếu

Nguyễn Kim Hải

Chủ tịch UBND

0977.938.668

3

UBND phường Quang Tiến

Trần Văn Hảo

Chủ tịch UBND

0983643620

4

UBND phường Quang Phong

Nguyễn Cảnh Kiều

Chủ tịch UBND

 

5

UBND phường Long Sơn

Nguyễn Văn Phúc

Phó Chủ tịch UBND Phụ trách

0983354321

6

UBND xã Tây Hiếu

Dương Đình Đường

Chủ tịch UBND

0989657855

7

UBND xã Nghĩa Tiến

Phan Đình Lâm

Chủ tịch UBND

0977626630

8

UBND Nghĩa Mỹ

Nguyễn Thanh Tú

Chủ tịch UBND

0949078999

9

UBND xã Đông Hiếu

Hồ Công Sâm

Chủ tịch UBND

 

10

UBND xã Nghĩa Thuận

Cao Văn Bồi

Chủ tịch UBND

0389016368