ĐĂNG NHẬP  
image banner
Tài liệu tập huấn triển khai Luật Thanh tra và công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
Lượt xem: 118
Chương trình tập huấn:  Tải về
 

Luật Thanh tra số 11/2022/QH15: Tải về

 

 

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra: Tải về

 

Tài liệu giới thiệu Luật Thanh tra năm 2022: Tải về

Tin tức
  • Làng Vạc điểm đến của tâm linh của người dân
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement