ĐĂNG NHẬP  
image banner
THÔNG BÁO cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế trên địa bàn thị xã Thái Hoà (Cập nhật lúc 16h00’ ngày 14/02/2022)
Số ký hiệu văn bản 31/TBTTCH
Ngày ban hành 14/02/2022
Ngày hiệu lực 14/02/2022
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế trên địa bàn thị xã Thái Hoà (Cập nhật lúc 16h00’ ngày 14/02/2022)
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Đinh Thế Vinh
Tài liệu đính kèm 31_THONG_BAOCAP_DO_DICH_TREN_D20220214084421640_Signed-1-637824531718674267.pdf