ĐĂNG NHẬP  
image banner
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nghĩa Mỹ - thị xã Thái Hòa
Số ký hiệu văn bản 40/TB-TrT
Ngày ban hành 29/05/2023
Ngày hiệu lực 29/05/2023
Trích yếu nội dung Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nghĩa Mỹ - thị xã Thái Hòa
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Công khai văn bản hành chính nhà nước
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb_nghia_my_202306150806157247638232406043097652.pdf