ĐĂNG NHẬP  
image banner
công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường: Dự án "Xưởng may công nghiệp Tài Vượng"
Số ký hiệu văn bản 166/TNMT
Ngày ban hành 24/04/2023
Ngày hiệu lực 24/04/2023
Trích yếu nội dung công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường: Dự án "Xưởng may công nghiệp Tài Vượng"
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công khai văn bản hành chính nhà nước
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1cv_cong_khai_cong_ttdt_202304638180148325143292.pdf
bao_cao_xin_cap_phep_moi_truon638180148431706073.pdf