ĐĂNG NHẬP  
image banner
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc" trên địa bàn tỉnh Ninh Bìn
Số ký hiệu văn bản 08/KH-UBND
Ngày ban hành 01/07/2021
Ngày hiệu lực 01/07/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc" trên địa bàn tỉnh Ninh Bìn
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1552_btttt-cattt_451553.doc