Số/Ký hiệu văn bản 22/CT-UBND
Ngày ban hành Dec 30, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu Chỉ thị về đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm