Số/Ký hiệu văn bản 4969/QĐ-UBND
Ngày ban hành Oct 29, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu Phê dyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Thái Hòa đến năm 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm