Số/Ký hiệu văn bản 02/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jan 9, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử liên thông tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm