THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Công an thị xã Thái Hòa để làm thủ tục đăng ký thường trú. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu với các quy định của pháp luật về cư trú:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thành phần hồ sơ hoặc biểu mẫu, giấy tờ kê khai chưa đúng, chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ, tết nghỉ).

Bước 3: Trả kết quả:

+ Trường hợp được giải quyết đăng ký thường trú: Nộp lệ phí và nhận hồ sơ; kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu, đối chiếu các thông tin được ghi trong sổ hộ khẩu, giấy tờ khác và ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu (ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận kết quả).

+ Trường hợp không giải quyết đăng ký thường trú: Nhận lại hồ sơ đã nộp; kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ; nhận văn bản về việc không giải quyết đăng ký cư trú và ký nhận (ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận văn bản và hồ sơ đăng ký cư trú đã nộp) vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu.

Thời gian trả kết quả: Theo ngày hẹn trên giấy biên nhận

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Công an thị xã.

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Trong giờ hành chính).

3

Thành phần hồ sơ

a) Bản khai nhân khẩu (HK01).

b) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (HK02).

c) Giấy chuyển hộ khẩu (HK07).

d) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

đ) Một số trường hợp cụ thể hồ sơ quy định tại khoản 2, Điều 6 Thông tư số 35/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

e) Sổ hộ khẩu (nếu có).

4

Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ

5

Thời hạn giải quyết

- Không quá 15 ngày

6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

-          Cá nhân

7

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Đội QLHC về TTXH, Công an thị xã.

8

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Sổ Hộ Khẩu

9

Lệ phí

1. LỆ PHÍ

a) Cấp mới, cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu; sổ tạm trú: 10.000 đồng/lần cấp. Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà: 5.000 đồng/lần cấp;

b) Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: 8.000 đồng/lần cấp;

c) Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khu, số tạm trú: 4.000 đồng/lần;

d) Gia hạn tạm trú: 3.000 đồng/lần.

3. Các trường hp miễn lệ phí đăng ký cư trú

a) Trẻ em;

b) Hộ nghèo;

c) Người cao tuổi;

d) Người khuyết tật;

đ) Người hoạt động cách mạng trước ngày khởi nghĩa ngày 19 tháng 8 năm 1945;

e) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

g) Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân;

h) Anh hùng lao động trong trong thời kỳ kháng chiến;

i) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

k) Bệnh binh;

l) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

m) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

n) Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sỹ, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ;

o) Con dưới 18 tuổi của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

p) Công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của y ban Dân tộc;

q) Những trường hp sai sót do lỗi của cơ quan quản lý cư trú.

 

10

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

92-Mẫu HK01-Bản khai nhân khẩu.doc

95-Mẫu HK07-Giấy chuyển hộ khẩu.doc

93-Mẫu HK02-Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.doc

11

Căn cứ pháp lý

Thông tư 35/2014/TT-BCA.

  • Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí CMND trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Biểu mẫu kèm theo: