Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
VB chỉ đạo điều hanh
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch PT - ktxh
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NN
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thị xã Thái Hòa quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) (05/02/2018 04:00 PM)

Ngày 3/2, Ban Tuyên giáo Thị ủy Thái Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII (lớp thứ 3) cho gần 100 đồng chí đảng viên ở các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã.

 

Đồng chí Cao Thị Minh Nguyệt - Ủy viên Ban Thường vụ,Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy báo cáo các nội dung tại Hội nghị


Tại hội nghị, các đảng viên được quán triệt 4 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.


Cũng tại hội nghị, các đảng viên còn học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Hội nghị yêu cầu các đảng viên tập trung lắng nghe, nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản của 4 Nghị quyết và 1 Chuyên đề, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề; Tổ chức xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, chuyên đề một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa phương, đơn vị mình sớm đưa Nghị quyết, Chuyên đề vào cuộc sống.


 

Quang cảnh Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)


Sau hội nghị, Ban Tuyên giáo Thị ủy yêu cầu các đảng viên tổ chức liên hệ trực tiếp từ bản thân, đơn vị mình để viết bài thu hoạch về các nội dung được quán triệt theo Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) và Chuyên đề năm 2018. 


                                                                                                                Hoàng Thủy

Thị ủy Thái Hòa)

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu