Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
VB chỉ đạo điều hanh
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch PT - ktxh
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NN
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân phường Long Sơn (12/01/2018 04:07 PM)

Sáng ngày 12/01/2018, Hội đồng nhân dân phường Long Sơn (khoá III), nhiệm kỳ 2016 – 2011, đã tổ chức kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, thảo luận một số vấn đề quan trọng của địa phương và  thông qua nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, tổng giá trị sản xuất của phường Long Sơn ước đạt 422.180 triệu đồng tăng 110,1% so với năm 2016. Trong đó, ngành dịch vụ đạt 179.767 triệu đồng, Công nghiệp- xây dựng cơ bản đạt trên 219.634 triệu đồng, Nông lâm ngư nghiệp đạt 22.777 triệu đồng. Đời sống của người dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người trên 36,24 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo từ 2,1%, giảm xuống còn 1.93%; Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 11.361.746.121 đồng. Công tác văn hóa, thông tin, thể thao có nhiều đổi mới; Trong năm, phường đã làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước cũng như của địa phương. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Toàn cảnh hội nghị


Tại kỳ họp, 100% đại biểu thống nhất thông qua các Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán ngân sách năm 2018; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, AN-QP năm 2018 của phường; Nghị quyết về phê chuẩn kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018…

Đồng chí Trương Thị Thanh Thủy - Phó chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại hội nghị

Qua thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ sáu, HĐND phường Long Sơn (khóa III) nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Thành công của kỳ họp này đã có những định hướng mới để HĐND, UBND phường quyết tâm thực hiện, giành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ II đã đề ra./.

 

                                                                                                 Cao Uyên

                                                                                                 UBND phường Long Sơn

 

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu