Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
VB chỉ đạo điều hanh
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch PT - ktxh
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NN
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thị xã Thái Hòa: Công bố thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông (29/08/2019 10:27 AM)

Chiều 26/8, UBND thị xã Thái Hòa tiến hành hợp nhất Trung tâm Văn hóa và Thể thao với Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã Thái Hòa.

 

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - TUV, Bí thư Thị ủy Thái Hòa phát biểu giao nhiệm vụ và chúc mừng tại lễ công bố


Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã Thái Hòa được thành lập theo Quyết định 2804/QĐ-UBND tỉnh ngày 25/7/2019 trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa và Thể thao với Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Thái Hòa. Sau khi hợp nhất, số lượng người làm việc được giao bằng tổng số công chức, viên chức hiện có, trong chỉ tiêu biên chế khi tổ chức lại là 18 công chức, viên chức. Bộ máy lãnh đạo của Trung tâm gồm Giám đốc và không quá 2 Phó giám đốc. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm: bộ phận văn hóa, thể thao và bộ phận truyền thanh, truyền hình.Lãnh đạo thị xã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bộ máy lãnh đạo mới của trung tâm
Lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể tặng hoa chúc mừng


Tại đây, UBND thị xã Thái Hòa cũng công bố Quyết định điều động bà Trần Thị Quỳnh Giang, chức vụ Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã Thái Hòa. Đồng thời UBND thị xã cũng công bố Quyết định bổ nhiệm các Phó giám đốc Trung tâm.


Bà Trần Thị Quỳnh Giang, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã Thái Hòa phát biểu nhận nhiệm vụ tại lễ công bố

 

Việc hợp nhất hai cơ quan nhằm cơ cấu tổ chức bộ máy một cách hợp lý, hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được chuyển giao; từng bước chuẩn hóa đội ngũ có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.


Hải Yến – Quang Huy

Trung tâm VHTT&TT

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu