Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
VB chỉ đạo điều hanh
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch PT - ktxh
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NN
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Thái Hòa (25/09/2019 04:03 PM)


Tải nội dung Thông báo tại đây

Tải nội dung Báo cáo thuyết minh tổng hợp tại đây

Tải bản đồ kế hoạch sử dụng đất tại đây

Tải nội dung Biểu số 01 tại đây

Tải nội dung Biểu số 02 tại đây

Tải nội dung Biểu số 6 tại đây

Tải nội dung Biểu số 7 tại đây

Tải nội dung Biểu số 8 tại đây

Tải nội dung Biểu số 9 tại đây

Tải nội dung Biểu số 10 tại đây

Tải nội dung Biểu số 13 tại đây

Tải nội dung Phụ lục 01 tại đây

Tải nội dung Phụ lục 02 tại đây

Tải nội dung Phụ lục 03 tại đây

Tải nội dung Phụ lục 4 tại đây


 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu