Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
VB chỉ đạo điều hanh
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch PT - ktxh
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NN
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 5 năm 2018 (03/05/2018 09:56 AM)

* Trọng tâm công tác:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

               - Triển khai thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2018.

 

* Trong tháng có:

- Ngày Quốc tế lao động 1/5.

- Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5.

- Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.

 

 

                                                                    

 

Ngày

Thứ

Nội dung, thành phần, phân công chuẩn bị

Địa điểm

 

01

Ba

Nghỉ lễ 01/5

 

02

Lễ dâng hương, báo công tại Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Thái Hòa và Nhà lưu niệm Bác Hồ về thăm nông trường Đông Hiếu (Văn phòng Thị ủy chuẩn bị)

 

03

Năm

- Sinh hoạt Đảng.

- Tối: Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Thái Hòa (UBND thị xã chuẩn bị).

 

04

Sáu

KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP THỊ XÃ VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

 

 

05,06

Bảy,CN

Nghỉ cuối tuần

 

07

Hai

- Đại diện Thường trực Thị ủy làm việc với Ban Giám đốc Agribank Miền Tây và lãnh đạo Chi bộ Ngân hàng NN&PTNT về việc bàn giao tổ chức đảng về Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh. (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị).

- Họp Ban Chỉ đạo thống nhất quản lý biên chế để cho ý kiến về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục (Tổ giúp việc và Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị).

- Phòng họp ThU

 

 

 

08

Ba

UBND Thị xã họp cho ý kiến về quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án tổng hợp chợ mới xã Nghĩa Thuận (Phòng Kinh tế chuẩn bị).

- Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023

- HT B2

 

- HT ThU

09

Đi cơ sở

 

10

Năm

- Ngày tiếp công dân (Ban tiếp dân chuẩn bị).

- Thường trực HĐND họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND Thị xã khoá III (Thường trực HĐND Thị xã chuẩn bị)

- HT B2

 

11

Sáu

Thường trực Thị ủy làm việc tập thể để nghe và cho ý kiến về một số nội dung:

1. Nghe và cho ý kiến về các vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn Thị xã (UBND Thị xã chuẩn bị);

2. Nghe và cho ý kiến về báo cáo Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới" (Ban Dân vận chuẩn bị);

3. Nghe và cho ý kiến về báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng Đảng (Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị);

4. Nghe và cho ý kiến về dự thảo “Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Thị xã giai đoạn 2018-2021” (Ban Tổ chức Thị ủy và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện NQTW6 chuẩn bị).

5. Bàn chủ trương thực hiện quy trình công tác cán bộ (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị).

6. Cho ý kiến việc kiện toàn, bổ sung cấp ủy một số tổ chức cơ sở đảng (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị).

7. Một số nội dung công tác xây dựng Đảng (Ban Tổ chức, Văn phòng Thị ủy chuẩn bị);

- Phòng họp ThU

12,13

 

Bảy,CN

 

Nghỉ cuối tuần

 

14

Hai

Thường trực Thị ủy nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị đại hội Hội Nông dân Thị xã (BTC Thị ủy, Hội Nông dân chuẩn bị)

 

- Phòng họp ThU

15

Ba

Họp Thường trực HĐND thị xã giữa 2 kỳ họp (Thường trực HĐND Thị xã chuẩn bị)

- HT B3

16

UBND Thị xã tổng kết công tác Phòng chống thiên tai năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (Phòng Kinh tế chuẩn bị)

- HT B2

17

Năm

Tập huấn Nghị định 54/2017 của Chính phủ và Thông tư số 02/2018 của Bộ Y tế (Phòng Y tế chuẩn bị)

- HT B3

18

Sáu

 - Sáng: Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Ban Tuyên giáo Thị ủy chuẩn bị).

- Chiều: Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII để nghe và cho ý kiến về dự thảo “Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Thị xã giai đoạn 2018-2021” (Ban Tổ chức Thị ủy và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện NQTW6 chuẩn bị).

- HT ThU

 

 

 

 

 

-Phòng họp ThU

19

Bảy

Đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã dự hội nghị gặp mặt người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn

- BDV TU mời

20

CN

Nghỉ cuối tuần

 

21

Hai

- Đ/c Bí thư Thị ủy tham gia đoàn giám sát HĐND tỉnh, giám sát tại huyện Kỳ Sơn.

- Ngày tiếp công dân (Ban tiếp dân chuẩn bị).

- Đại diện Thường trực Thị ủy dự hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy

 

- BTGTU mời

22

Ba

- Đ/c Bí thư Thị ủy tham gia đoàn giám sát HĐND tỉnh, giám sát tại huyện Tương Dương.

- UBND Thị xã họp hội đồng tuyển dụng công chức xã, triển khai quy trình tuyển dụng (Phòng Nội vụ chuẩn bị)

- HT B2

23

Thường trực Thị ủy làm việc tập thể để nghe và cho ý kiến về một số nội dung công tác xây dựng Đảng:

1. Bàn chủ trương thực hiện quy trình công tác cán bộ (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị).

2. Cho ý kiến việc kiện toàn, bổ sung cấp ủy một số tổ chức cơ sở đảng (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị).

3. Cho ý kiến về công tác đảng viên (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị).

- Phòng họp ThU

24

Năm

- Họp chuyên trách HĐND thị xã đánh giá kết quả hoạt động tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 (Thường trực HĐND Thị xã chuẩn bị).

- UBND Thị xã họp lấy ý kiến về nhãn hiệu sản phẩm bột nghệ (Phòng kinh tế chuẩn bị).

- HT B3

 

- HT B3

25

Sáu

- Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 5/2018 (BTG và TTBDCT Thị xã chuẩn bị).

- HT TTBDCT

26,27

Bảy,CN

Nghỉ cuối tuần

 

28

Hai

 Đ/c Bí thư Thị ủy tham gia đoàn giám sát HĐND tỉnh, giám sát tại huyện Quế Phong.

 

29

Ba

Ban Thường vụ Thị ủy họp để nghe và cho ý kiến:

1. Nghe và cho ý kiến về các vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn Thị xã (UBND Thị xã chuẩn bị);

2. Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới" (Ban Dân vận chuẩn bị);

3. Duyệt Đại hội Hội Nông dân Thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Hội Nông dân chuẩn bị);

4. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU ngày 05/5/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo công tác xử lý sau kiểm tra, thanh tra” (UBKT Thị ủy chuẩn bị);

5. Dự thảo quy định về công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với các đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý (UBKT Thị ủy chuẩn bị);

6. Dự thảo về Chỉ thị của Ban Thường vụ Thị ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của các tổ chức cơ sở đảng (UBKT Thị ủy chuẩn bị);

7. Tiếp tục cho ý kiến về dự thảo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lựcl, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Thị xã giai đoạn 2018-2021. (Ban Tổ chức Thị ủy và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện NQTW6 chuẩn bị);

8. Cho ý kiến về dự thảo “Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025” (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị); 

9. Quyết định việc kết nạp đảng viên mới, chuyển đảng chính thức tháng 5/2018 (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị);

10. Một số nội dung công tác xây dựng Đảng (Ban Tổ chức, Văn phòng Thị ủy chuẩn bị).

- Phòng họp ThU

30

- Đ/c Bí thư Thị ủy tham gia đoàn giám sát HĐND tỉnh, giám sát tại Sở Công Thương.

- Đại diện Thường trực Thị ủy giao ban trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, Trung tâm BDCT Thị xã ( Văn phòng Thị ủy chuẩn bị)

 

- Phòng họp ThU

31

Năm

Đi cơ sở

 

 

 

 

 

* Lịch học tháng 5 tại Trung tâm BDCT Thị xã:

V

- Từ 10/5:   Bồi dưỡng NV Công an viên năm 2018.

- Từ 11/5:   Lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 5 ( kỳ 2).               

- Từ 16/5:   Bồi dưỡng NV công tác Tài nguyên môi trường năm 2018.

- Từ 22/5:   Bồi dưỡng NV công tác Phòng cháy chữa cháy năm 2018.  

- Từ 30/5:  Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2018.       

- Từ 31/5:   Báo cáo viên định kỳ tháng 05/2018.                      .                                         
 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu