Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
VB chỉ đạo điều hanh
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch PT - ktxh
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NN
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác tháng 3 năm 2018 (23/03/2018 09:58 AM)

* Trọng tâm công tác:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

 

* Trong tháng có:

- Ngày Biên phòng toàn dân (3/3).

- Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).

- Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

 

 

Ngày

Thứ

Nội dung, thành phần, phân công chuẩn bị

Địa điểm

01

 

Năm

Tiểu ban chỉnh trang đô thị - môi trường họp triển khai, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ (Phòng QLĐT chuẩn bị)

- HT B2

02

Sáu

Đi cơ sở

 

03,04

Bảy,CN

 Nghỉ cuối tuần

 

05

Hai

- Sáng: UBND Thị xã họp bàn về cải cách hành chính trong giải quyết thủ tục đất đai (VPĐKQSD đất, phòng TN-MT chuẩn bị).

- Chiều: + Tổng kết công tác PCCR-CNCH năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018 (Phòng kinh tế chuẩn bị).

                + Giao ban 3 ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân Thị xã (Công an Thị xã chuẩn bị).

 

- HT B3

 

 

 

 

- HT CA

06

Ba

UBND Thị xã kiểm tra đề xuất các vị trí, địa điểm quy hoạch đấu giá đất ở năm 2018 (Phòng QLĐT, TN-MT chuẩn bị)

 

- HT B2

07

- Sáng: + UBND Thị xã họp nghe báo cáo tình hình đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã (Phòng TN-MT chuẩn bị).

               + Hội VHNT tổ chức ngày thơ Việt Nam - Nguyên tiêu Mậu Tuất  năm 2018 (Hội VHNT chuẩn bị).

- Chiều: Lãnh đạo UBND Thị xã kiểm tra các mô hình kinh tế trên địa bàn (Phòng Kinh tế chuẩn bị).

 

- HT B2

 

 

- HT ThU

- Cơ sở

08

Năm

- Sáng: UBND Thị xã họp triển khai quy hoạch xây dựng lò giết mổ gia súc tập trung (Phòng Kinh tế chuẩn bị).

- Chiều: UBND Thị xã kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng dự án Cầu Hiếu 2 (Ban QLDA chuẩn bị).

 

- HT B2

 

09

Sáu

- Sáng: Thường trực Thị ủy làm việc tập thể để nghe và cho ý kiến về một số nội dung:

 1. Dự thảo (lần 1) kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị);

2. Kiện toàn, bổ sung cấp ủy một số tổ chức cơ sở đảng (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị).

- Chiều: Lãnh đạo UBND Thị xã kiểm tra các công trình thi công trọng điểm (BQLDA chuẩn bị).

- Cơ sở

10,11

Bảy,CN

 Nghỉ cuối tuần

 

 

12

Hai

Ngày tiếp công dân (Ban tiếp dân chuẩn bị)

- HT B2

13

Ba

- Sáng: Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác giải tỏa HLATGT, vỉa hè đô thị (Phòng QLĐT chuẩn bị).

- Chiều: Duyệt kế hoạch phát triển ngành giáo dục năm học 2018-2019 và 2019-2020 (Phòng GD-ĐT chuẩn bị).

 

 

 

- HT B2

 

14

UBND Thị xã họp nghe tiến độ triển khai dự án đường Trục chính, Làng Vạc (Ban QLDA chuẩn bị)

- HT B2

15

Năm

UBND Thị xã họp triển khai kế hoạch duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (Phòng Kinh tế chuẩn bị)

- HT B2

16

Sáu

Họp các Tiểu ban nghe tiến độ chuẩn bị Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Thị xã (Văn phòng H ĐND-UBND chuẩn bị)

- HT B2

17,18

Bảy,CN

  Nghỉ cuối tuần

 

19

Hai

 Thường trực Thị ủy làm việc tập thể để nghe và cho ý kiến về một số nội dung:

 

1. Nghe tiến độ triển khai các hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thị xã Thái Hòa (UBND Thị xã chuẩn bị);

2. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 3 tháng đầu năm 2018 (UBND Thị xã chuẩn bị);

3. Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập  và phát triển (UBND Thị xã chuẩn bị);

4. Dự thảo kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại của Ban Thường vụ Thị ủy với nhân dân năm 2018 (Ban Dân vận chuẩn bị);

5. Hoạt động của Tổ chỉ đạo cơ sở; phương án kiện toàn và sửa đổi quy chế hoạt động của Tổ chỉ đạo cơ sở (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị);

6. Dự thảo (lần 2) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị);

7. Kiện toàn, bổ sung cấp ủy một số tổ chức cơ sở đảng (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị);

8. Dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị);

9. Cho ý kiến về việc kết nạp đảng viên mới, chuyển đảng chính thức tháng 3/2018 (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị);

- Đại diện lãnh đạo UBND Thị xã họp triển khai xây dựng Chợ Hiếu và chủ trương chuyển đổi chợ (Phòng Kinh tế chuẩn bị).

 

 

 

 

 

 

 

- PH ThU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HTB2

20

Ba

- Ngày tiếp công dân (Ban tiếp dân chuẩn bị).

- Đại diện Thường trực Thị ủy dự hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy (Ban Tuyên giáo TU mời).

- HT B2

 

- BTGTU mời

21

Ban chỉ đạo Lễ hội Làng Vạc họp bàn công tác chuẩn bị Lễ hội năm 2018 (TTVH TT chuẩn bị)

- TT VH

22

Năm

Thường trực Thị ủy giao ban với Bí thư Đảng ủy các xã, phường và một số Đảng ủy trực thuộc (Văn phòng Thị ủy chuẩn bị)

- HT ThU

23

Sáu

 Hội nghị báo cáo viên và câu lạc bộ thời sự quý I/2018 (BTG Thị ủy, TBDCT Thị xã chuẩn bị)

 

 

 

- HT ThU

 

 

 

24,25

Bảy,CN

 Nghỉ cuối tuần

 

26

Hai

 - Họp Thường trực HĐND Thị xã (TT HĐND chuẩn bị).

 - Thị đoàn Thái Hòa tổ chức chương trình “Gala mừng sinh nhật Đoàn” kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Thị đoàn chuẩn bị).

- HT B2

 

- THPT Thái Hòa

27

Ba

Họp Ban Thường vụ Thị ủy để nghe và cho ý kiến về một số nội dung:

1. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ quý II năm 2018 (UBND Thị xã chuẩn bị);

2. Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập  và phát triển (UBND Thị xã chuẩn bị);

3. Dự thảo kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại của BTV Thị ủy với nhân dân năm 2018 (Ban Dân vận chuẩn bị);

4. Hoạt động của Tổ chỉ đạo cơ sở; phương án kiện toàn và sửa đổi quy chế hoạt động của Tổ chỉ đạo cơ sở (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị);

5. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa II (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị);

6. Kiện toàn, bổ sung cấp ủy một số tổ chức cơ sở đảng (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị);

7. Dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị);

8. Quyết định việc kết nạp đảng viên mới, chuyển đảng chính thức tháng 3/2018 (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PH ThU

28

Thường trực Thị ủy làm việc với ngành y tế về công tác y tế cơ sở (Phòng Y tế chuẩn bị)

- PH ThU

29

Năm

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã:

 

 

1. Nghe Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ quý II năm 2018 (UBND Thị xã chuẩn bị);

2. Báo cáo hoạt động của Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy từ tháng 01 đến tháng 3 năm 2018 (Văn phòng Thị ủy chuẩn bị);

3. Nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp (UBND Thị xã chuẩn bị).

- HT ThU

30

Sáu

- Sáng: + Đồng chí Bí thư Thị ủy dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

              + Tập huấn các văn bản pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ cho Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân Thị xã và đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, phường (TT HĐND chuẩn bị).

- Chiều:  Thường trực Thị ủy giao ban với trưởng, phó các ban xây dựng đảng và Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thị xã (Văn phòng Thị ủy chuẩn bị).

- VPTU mời

 

 

- HT TTBDCT

 

 

 

- PH ThU

 

 

31

Bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

* Lịch học tháng 3 tại Trung tâm BDCT Thị xã:

 

- Từ 21/3:  Tập huấn nghiệp vụ công tác Tư pháp năm 2018;

- Từ 23/3:  Báo cáo viên định kỳ và Câu lạc bộ thời sự định kỳ quý I/2018;

- Từ 30/3:  Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ đại biểu HĐND.  
 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu