Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
VB chỉ đạo điều hanh
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch PT - ktxh
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NN
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác tháng 6 năm 2018 (05/06/2018 02:24 PM)

* Trọng tâm công tác:

- Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII),

                   - Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018,

                   - Chỉ đạo tốt kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia.

* Trong tháng có:

- Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6,

- Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6,

- Ngày gia đình Việt Nam 28/6.

 

                                                                                           

 

 

Ngày

Thứ

Nội dung, thành phần, phân công chuẩn bị

Địa điểm

 

01

Sáu

- UBND Thị xã họp Ban Chỉ đạo các kỳ thi Quốc gia năm học 2017-2018 (Phòng GD-ĐT Thị xã chuẩn bị)

- Lãnh đạo UBND Thị xã đi trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Phòng LĐTBXH Thị xã chuẩn bị)

- HT B2

 

 

02,03

Bảy,CN

Nghỉ cuối tuần

 

04

Hai

- Sinh hoạt Đảng

- Đồng chí Bí thư Thị ủy dự hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ tại Đảng bộ xã Nghĩa Tiến

 

05

Ba

 - Sáng: Đồng chí Bí thư Thị ủy dự hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ tại Đảng bộ phường Long Sơn

- Chiều:Sở y tế Nghệ An làm việc với Thường trực Thị ủy  về công tác y tế trên địa bàn thị xã (Sở Y tế chủ trì)

 

 

- HT B2

06

- UBND thị xã họp nghe báo cáo tình hình đấu giá quyền sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2018

- Đảng ủy Quân sự Thị xã tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (Ban CHQS Thị xã chuẩn bị)

- HT B2

 

- HT BCHQS

 

07

Năm

Đi cơ sở

 

08

Sáu

UBND thị xã họp Hội đồng tuyển dụng CCVC ngành GD,  Trung tâm VHTT, các phường xã

- HT B2

09,10

Bảy,CN

Nghỉ cuối tuần

 

11

Hai

Thường trực Thị ủy làm việc tập thể để nghe và cho ý kiến về một số nội dung:

1. Nghe và cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch thực hiện các nội dung tại 02 đơn vị làm điểm. (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị).

2. Nghe và cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các khối, xóm chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định. (UBND Thị xã chuẩn bị).

3. Bàn chủ trương thực hiện quy trình công tác cán bộ. (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị).

- Phòng họp ThU

 

12

Ba

UBND nghe các báo cáo phục vụ đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7

- HT UBND

13

 

 

Hội nghị biểu dương “Người cao tuổi tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2017”.

- HT ThU

14

Năm

Lãnh đạo UBND thị xã làm việc với Đảng ủy, UBND các xã Tây Hiếu, Nghĩa Tiến

- HT B2

 

15

Sáu

- Từ 15 – 22/6/2018: Đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7

- Họp UBND thị xã thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 – HĐND thị xã khóa III

 

 

- HT UBND

16,17

Bảy,CN

Nghỉ cuối tuần

 

18

Hai

Thường trực Thị ủy làm việc tập thể để nghe và cho ý kiến về một số nội dung:

1. Nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 (Văn phòng Thị ủy chuẩn bị);

2. Nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (UBND Thị xã chuẩn bị);

3. Tình hình, tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của các dự án trên địa bàn do Thị xã quản lý (UBND Thị xã chuẩn bị);

4. Tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (UBND Thị xã chuẩn bị);

5. Công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018 (UBKT Thị ủy chuẩn bị);

6. Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Thị ủy (UBKT Thị ủy chuẩn bị);

7. Báo cáo kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã giữa nhiệm kỳ 2015-2020 (Văn phòng, Ban tổ chức Thị ủy chuẩn bị);

8. Chương trình, nội dung kỳ họp thứ 7 HĐND Thị xã (HĐND Thị xã chuẩn bị);

9. Một số nội dung công tác xây dựng Đảng (Ban Tổ chức, Văn phòng Thị ủy chuẩn bị);

 

- Phòng họp ThU

19

Ba

- Đại diện Thường trực Thị ủy dự hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản kết luận, hướng dẫn mới ban hành của Văn phòng Trung ương về công tác văn thư lưu trữ.

- Đại diện Thường trực Thị ủy dự hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy

- VPTU mời

 

 

- BTGTU mời

20

- Ngày tiếp công dân (Ban tiếp dân chuẩn bị).

Thường trực Thị ủy làm việc tập thể để nghe và cho ý kiến về một số nội dung:

1. Nghe và cho ý kiến Kế hoạch sáp nhập Trung tâm Văn hóa và Đài TT-TH Thị xã; sáp nhập Phòng Y tế và Phòng LĐTB&XH. (UBND Thị xã chuẩn bị).

2. Nghe và cho ý kiến Kế hoạch rà soát vị trí việc làm khối công chức xã, phường để sắp xếp, tinh giản hợp lý (UBND Thị xã chuẩn bị).

3. Nghe và cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhân rộng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư (Ban Dân vận Thị ủy chủ trì phối hợp với UB MTTQ và các đoàn thể Thị xã chuẩn bị).

4. Cho ý kiến về Đại hội Hội Nông dân Thị xã (BTV Hội Nông dân, Ban Tổ chức, Ban Dân vận Thị ủy chuẩn bị).

5. Cho ý kiến việc kiện toàn, bổ sung cấp ủy một số tổ chức cơ sở đảng (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị).

6. Cho ý kiến về việc kết nạp đảng viên mới, chuyển đảng chính thức tháng 6/2018 (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị).

- Phòng họp ThU

21

Năm

- UBND thị xã họp triển khai xây dựng chợ Hiếu

- HT B2

22

Sáu

Đi cơ sở

 

23,24

Bảy,CN

Nghỉ cuối tuần

 

25

Hai

Ban Thường vụ Thị ủy họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung:

1. Nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 (Văn phòng Thị ủy chuẩn bị);

2. Nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (UBND Thị xã chuẩn bị);

3. Tình hình, tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của các dự án trên địa bàn do Thị xã quản lý (UBND Thị xã chuẩn bị);

4. Tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (UBND Thị xã chuẩn bị);

5. Công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018 (UBKT Thị ủy chuẩn bị);

6. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (UBND Thị xã chuẩn bị);

7. Báo cáo kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã giữa nhiệm kỳ 2015-2020 (Văn phòng, Ban tổ chức Thị ủy chuẩn bị);

8. Chương trình, nội dung kỳ họp thứ 7 HĐND Thị xã (HĐND Thị xã chuẩn bị);

9. Một số nội dung công tác xây dựng Đảng (Ban Tổ chức, Văn phòng Thị ủy chuẩn bị).

 

 

 

- Phòng họp ThU

26

Ba

- Sáng: Hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp giữa nhiệm kỳ 2015-2020

- Chiều: Hội nghị báo cáo viên định kỳ và câu lạc bộ thời sự quý II/2018 (BTG và TTBDCT Thị xã chuẩn bị).

- HT ThU

 

- HT ThU

27

Ban Thường vụ Thị ủy họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung:

1. Nghe và cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch thực hiện các nội dung tại 02 đơn vị làm điểm. (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị);

2. Nghe và cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các khối, xóm chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định. (UBND Thị xã chuẩn bị);

3. Nghe và cho ý kiến Kế hoạch sáp nhập Trung tâm Văn hóa và Đài TT-TH Thị xã; sáp nhập Phòng Y tế và Phòng LĐTB&XH. (UBND Thị xã chuẩn bị);

4. Nghe và cho ý kiến Kế hoạch rà soát vị trí việc làm khối công chức xã, phường để sắp xếp, tinh giản hợp lý (UBND Thị xã chuẩn bị);

5. Nghe và cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhân rộng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư (Ban Dân vận Thị ủy chủ trì phối hợp với UB MTTQ và các đoàn thể Thị xã chuẩn bị);

6. Duyệt Đại hội Hội Nông dân Thị xã (BTV Hội Nông dân, Ban Tổ chức, Ban Dân vận Thị ủy chuẩn bị);

7. Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (Ban dân vận Thị ủy chuẩn bị);

8. Quyết định việc kết nạp đảng viên mới, chuyển đảng chính thức tháng 6/2018 (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị.

 

 

- Phòng họp ThU

28

Năm

 

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã để nghe và cho ý kiến về một số nội dung:

1. Nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 (Văn phòng Thị ủy chuẩn bị);

2. Đánh giá tình hình công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018 (UBKT Thị ủy chuẩn bị),

3. Nghe báo cáo kết quả những công việc mà Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã giải quyết giữa 2 kỳ hội nghị Ban Chấp hành (Văn phòng Thị ủy chuẩn bị).

 

 

 

- HT ThU

29

Sáu

- Đồng chí Bí thư Thị ủy dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

- Đại diện Thường trực Thị ủy giao ban với trưởng, phó các ban xây dựng đảng và Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã (Văn phòng Thị ủy chuẩn bị).

- VPTU mời

 

 

 

30

Bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

 

 

 

* Lịch học tháng 6 tại Trung tâm BDCT Thị xã:

V

- Từ  04/6: Tập huấn NV công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2018,

- Từ  08/6:  Lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 5 (kỳ 3),

- Từ 12/6:  Tập huấn nghiệp vụ Công an viên và BXDP năm 2018,

- Từ 18/6:  Tập huấn chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2018,                                 

- Từ 20/6:  Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy,

- Từ 26/6:  Báo cáo viên định kỳ và Câu lạc bộ thời sự định kỳ quý 2.

                                               

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu