Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
VB chỉ đạo điều hanh
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch PT - ktxh
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NN
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình công tác tháng 8 năm 2019 của Thị ủy thị xã Thái Hòa (01/08/2019 04:51 PM)

Chương trình công tác tháng 8 năm 2019


* Trong tháng có:

- Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8).

- Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8).

- Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8).

- Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Nghệ An(21/8).

 

Ngày

Thứ

Nội dung, thành phần, phân công chuẩn bị

Địa điểm

01

Năm

UBND Thị xã họp triển khai phương án xây dựng chợ Hiếu

- HT UBND

02

Sáu

UBND Thị xã họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát của HĐND thị xã

- HT UBND

03,04

Bảy,CN

 Nghỉ cuối tuần

 

05

Hai

- Sinh hoạt Đảng

- Đồng chí Bí thư Thị ủy tiếp công dân

 

- PH ThU

06

Ba

- Giao ban Thường trực HĐND thị xã với Thường trực HĐND các phường, xã 6 tháng đầu năm và đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 10 - HĐND thị xã.

- Lãnh đạo UBND thị xã làm việc phòng VHTT, TTVH, TTGDTX, Đài TT-TH

- HT UBND

 

- HT UBND

07

Thường trực Thị ủy kiểm tra một số mô hình kinh tế (UBND thị xã chuẩn bị)

 

08

Năm

UBND thị xã họp nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm giao dịch 1 cửa thị xã

- HT UBND

09

Sáu

Thường trực Thị ủy làm việc tập thể để nghe và cho ý kiến về một số nội dung:

1. Công tác chuẩn bị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 (UBND thị xã chuẩn bị).

2. Kết quả triển khai thực hiện Đề án giết mổ gia súc tập trung (UBND Thị xã chuẩn bị);

3. Giải pháp giải quyết quản lý địa giới hành chính Nghĩa Tiến và Tây Hiếu (UBND thị xã chuẩn bị)

4. Tình hình triển khai đấu giá đất trên địa bàn (UBND Thị xã chuẩn bị);

5. Một số nội dung công tác cán bộ (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị);

- PH ThU

10,11

Bảy,CN

Nghỉ cuối tuần 

 

12

Hai

- Ngày tiếp công dân (Ban tiếp dân chuẩn bị)

- Thường trực HĐND thị xã giám sát chuyên đề tại một số đơn vị

 

13

Ba

UBND thị xã họp đẩy nhanh quyết toán vốn đầu tư

- HT UBND

14

- UBND Thị xã họp nghe và cho ý kiến về công tác đấu giá QSD đất và GPMB các khu đất đấu giá.

- UBND Thị xã họp nghe báo cáo quá trình lập, thẩm định các khu QH chia lô đất đấu giá.

- HT UBND

15

Năm

 Thường trực HĐND thị xã làm việc với UBND thị xã nghe dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 (UBND thị xã chuẩn bị)

- HT UBND

16

Sáu

Thường trực Thị ủy làm việc tập thể để nghe và cho ý kiến về một số nội dung:

1. Chương trình, nội dung kỳ họp bất thường HĐND thị xã (Thường trực HĐND thị xã chuẩn bị)

2. Họp Ban Chỉ đạo thực hiện NQTW6 khóa XII (Tổ giúp việc BCĐ chuẩn bị).

3. Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch sáp nhập khối xóm và các tổ chức ở khối, xóm (Tổ giúp việc BCĐ, BTC Thị ủy chuẩn bị).

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác cán bộ và quản lý công chức, viên chức giai đoạn 2015-2020 (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị);

 5. Một số nội dung công tác cán bộ (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị).

- PH ThU

17,18

Bảy,CN

Nghỉ cuối tuần

 

19

Hai

UBND thị xã họp nghe tình hình tiến độ XDCB

- HT UBND

20

Ba

- Ngày tiếp công dân (Ban tiếp dân chuẩn bị)

- Đại diện Thường trực Thị ủy dự hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy

- HT tiếp dân

- BTGTU

21

Thường trực Thị ủy làm việc với Đảng ủy xã Nghĩa Thuận về kết quả thực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2019 và những kiến nghị, đề xuất.

 

- HT xã N.Thuận

22

Năm

 Ban Thường vụ Thị ủy họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung:

1. Kết quả hoạt động ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Công tác tuyển sinh đầu cấp, duyệt công tác tuyển sinh; chuẩn bị khai giảng năm học mới (UBND Thị xã chuẩn bị);

2. Kết quả triển khai thực hiện Đề án giết mổ gia súc tập trung (UBND Thị xã chuẩn bị);

3. Chương trình, nội dung kỳ họp bất thường HĐND thị xã (Thường trực HĐND thị xã chuẩn bị)

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác cán bộ và quản lý công chức, viên chức giai đoạn 2015-2020 (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị);

5. Một số nội dung công tác xây dựng Đảng (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị).

 

 

 

 

 

 

 

- PH ThU

23

Sáu

Họp Thường trực HĐND thị xã

- HT UBND

24,25

Bảy,CN

Nghỉ cuối tuần

 

26

Hai

Thường trực Thị ủy làm việc với Đảng ủy xã Nghĩa Mỹ về kết quả thực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH QP-AN, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2019 và những kiến nghị, đề xuất.

 

- HT xã Nghĩa Mỹ

27

Ba

- Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 8/2019 (Ban Tuyên giáo Thị ủy chuẩn bị)

 

 

 

- HT TTBDCT

28

- Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 (UBND thị xã chuẩn bị)

 - HT ThU

29

Năm

- Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019

- HT TTVH

30

Sáu

- Sáng: Kỳ họp thứ 11 HĐND Thị xã (kỳ bất thường)

- Chiều: Thường trực Thị ủy giao ban với trưởng, phó các ban xây dựng đảng và Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thị xã (Văn phòng Thị ủy chuẩn bị);

- HT ThU

 

 

- PH ThU

31

Bảy

Nghỉ cuối tuần

 

  

 

* Lịch học tháng 8 tại Trung tâm BDCT thị xã:

 - Từ  6/8: Bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác tư pháp năm 2019.

- Từ  12/8: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CCB năm 2019.

- Từ 20/8: Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019.

- Từ 23/8: Tập huấn nghiệp vụ công tác Quản lý đô thị, CPXD&QLCLCT.

- Từ 26/8: Bồi dưỡng kết nạp Đảng - Lớp thứ 2 năm 2019.

- Từ 27/8: Báo cáo viên định kỳ tháng 08/2019.

 

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu