Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
VB chỉ đạo điều hanh
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch PT - ktxh
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NN
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ: Lời hiệu triệu trái tim
70 năm qua, lời kêu gọi về lòng yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và trở thành lời hiệu triệu, thôi thúc hàng triệu trái tim người dân Việt Nam không quản ngại khó khăn, gian khổ, đứng lên bảo vệ nền độc lập của dân tộc, kiến thiết đất nước, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới
Sau 10 năm thành lập, Thị xã Thái Hòa đã có những bước phát triển vượt bậc. Cùng với việc đời sống người dân ngày càng được cải thiện, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của đô thị trẻ từng bước được tăng cường đầu tư, thì hệ thống chính trị từ thị xã đến cấp cơ sở được chăm lo, củng cố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.
Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng ở thị xã Thái Hòa trong giai đoạn hiện nay
Văn kiện Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. Đây là tư tưởng chỉ đạo quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, trong đó có yêu cầu nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng, các chi bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt”.
Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngày 02/9/1945 nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập. Sau 4 tháng thành lập, tháng 1/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “Đời sống mới”. Tháng 3/1947  Bác Hồ viết cuốn “Đời sống mới” theo đó chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm rõ khái niệm “Đời sống mới” trên cơ sở xác định vị trí, nền tảng đạo đức và sự  thể hiện của đạo đức đó luận của đạo đức đó trong lối sống, nếp sống hang ngày.
Thái Hòa: Nhân rộng điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (khóa XII) ở cơ sở

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thị xã Thái Hòa quan tâm triển khai và gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận trong hơn 1 năm qua. Các cấp ủy không ngừng trăn trở, tìm cách nhân lên những cách làm hay, điển hình tốt, để làm theo Bác thực sự trở thành phong trào rộng khắp và mang ý nghĩa thiết thực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân Việt Nam

(Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ)

Những lời căn dặn quý báu của Bác Hồ đối với đội ngũ thầy, cô giáo

(Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”
Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

(Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 9/2017)

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh
 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu