Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
VB chỉ đạo điều hanh
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch PT - ktxh
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NN
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngày 02/9/1945 nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập. Sau 4 tháng thành lập, tháng 1/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “Đời sống mới”. Tháng 3/1947  Bác Hồ viết cuốn “Đời sống mới” theo đó chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm rõ khái niệm “Đời sống mới” trên cơ sở xác định vị trí, nền tảng đạo đức và sự  thể hiện của đạo đức đó luận của đạo đức đó trong lối sống, nếp sống hang ngày.
Thái Hòa: Nhân rộng điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (khóa XII) ở cơ sở

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thị xã Thái Hòa quan tâm triển khai và gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận trong hơn 1 năm qua. Các cấp ủy không ngừng trăn trở, tìm cách nhân lên những cách làm hay, điển hình tốt, để làm theo Bác thực sự trở thành phong trào rộng khắp và mang ý nghĩa thiết thực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân Việt Nam

(Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ)

Những lời căn dặn quý báu của Bác Hồ đối với đội ngũ thầy, cô giáo

(Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”
Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

(Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 9/2017)

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thương binh, liệt sĩ
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thông tin tuyên truyền

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu