Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
VB chỉ đạo điều hanh
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch PT - ktxh
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NN
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh bạ điện thoại các xã, thị trấn (12/04/2018 09:02 PM)

STT

ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

UBND phường Hòa Hiếu

0868419699

vanphonghoahieu@gmail.com

2

UBND phường Quang Tiến

0969366788

Huequangtien@gmail.com

3

UBND phường Quang Phong

02383817272

Quangphong.thaihoa@gmail.com

4

UBND phường Long Sơn

0988203068

Longson.thaihoa@gmail.com

5

UBND xã Nghĩa Tiến

02383811452

thivanphongnghiatien@gmail.com

6

UBND xã Tây Hiếu

02383881703

Tayhieu.txthaihoa@gmail.com

7

UBND Nghĩa Hòa

02388740022

Nghiahoa.thaihoa@gmail.com

8

UBND xã Nghĩa Mỹ

02383881108

Nghiamy.thaihoa@gmail.com

9

UBND xã Đông Hiếu

01664625567

Donghieu.thaihoa@gmail.com

10

UBND xã Nghĩa Thuận

02383880111

Xanghiathuan.thaihoa@gmail.com

 |  Đầu trang
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu