Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
VB chỉ đạo điều hanh
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch PT - ktxh
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NN
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các phường, xã của thị xã Thái Hòa (17/02/2017 03:51 PM)

                              Các phường, xã của thị xã Thái Hòa

 

1. Phường Hòa Hiếu                                                6. Xã Tây Hiếu          

2. Phường Quang Tiến                                            7. Xã Nghĩa Hòa       

3. Phường Long Sơn                                                8. Xã Nghĩa Mỹ                     

4. Phường Quang Phong                                         9. Xã Đông Hiếu       

5. Xã Nghĩa Tiến                                                     10. Xã Nghĩa Thuận

 |  Đầu trang
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu