Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
VB chỉ đạo điều hanh
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch PT - ktxh
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NN
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2016 (17/02/2017 04:01 PM)

Đặc điểm tình hình: Năm 2016 là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, trong điều kiện còn có nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, cắt giảm vốn đầu tư công, kết cấu hạ tầng trên địa bàn thị xã hầu như đang dở dang.  trên địa bàn thị xã chưa có các mũi nhọn kinh tế lớn để tăng thu NSNN, hầu hết nguồn thu NSNN dựa vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh cá thể; chi NSNN vẫn còn áp dụng định mức giai đoạn 2011-2015 trong khi biến động giá cả thị trường lại theo chiều hướng tăng. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Thị uỷ, sự giám sát của HĐND, sự quan tâm giúp đỡ của các ban, ngành cấp tỉnh, sự đồng sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp, các đơn vị thực hiện quyết liệt các giải pháp đã đề ra, nỗ lực vượt qua khó khăn, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ANQP. Nhờ đó mà kinh tế - xã hội thị xã năm 2016 đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Kết quả đạt được

 Có 7 chỉ tiêu vượt Nghị quyết HĐND thị xã (thu ngân sách, chi ngân sách, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, mức giảm tỷ lệ sinh, số lao động được tạo việc làm mới, tỷ lệ làng văn hóa, tỷ lệ đân số tham gia bảo hiểm y tế), 12 chỉ tiêu đạt NQ HĐND (cơ cấu kinh tế, số bác sỹ trên một vạn dân, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ gia đình văn hóa, số trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2, tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ dân thành thị được dùng nước sạch, tỷ lệ rác thải được thu gom, tỷ lệ xã phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020). Có 02 chỉ tiêu không đạt kế hoạch (tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người).

 I. Về phát triển kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (tính theo phương pháp mới) năm 2016 ước đạt 6,75%/KH 9,7%. nhưng vấn tăng cao hơn so với những năm gần đây (Tốc độ tăng trưởng năm 2015 theo phương pháp mới đạt 5,09%). Trong đó: ngành nông, lâm, thủy sản tăng 3,29%, công nghiệp - xây dựng tăng 9,1%, dịch vụ thương mại tăng 6,85%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/người/năm/KH 33 triệu đồng/người/ năm mặc dù không đạt kế hoạch nhưng vẫn đạt mức bình quân của tình. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 1.530 tỷ đồng tăng 15,5% so với năm 2015.

1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản mặc dù gặp thời tiết hạn hán kéo dài nhưng vẫn có tăng trưởng khá.

Diện tích gieo trồng cây hàng năm 5.655 ha, tăng 6,2 % so với năm 2015; Diện tích cây ăn quả 508,8 ha tăng 15,5% so với năm 2015

Tổng đàn trâu 5.016 con, tăng 1,9%, đàn bò 5.880 con, tăng 19,3%, trong đó bò sữa 2.801 con, tăng 3,4% so với năm 2015. Sản lượng sữa tươi 11.299 tấn, tăng 11,8% so với cùng kỳ.

Trong năm đã trồng mới khoảng  77,5 ha rừng, tăng 10,2%; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 454,2 ha tăng 1 ha, sản lượng nuôi trồng và đánh bắt ước đạt 548,3 tấn, tăng 9,3 tấn so với năm 2015.

Ngân sách tỉnh và thị xã đã chi hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp có hiệu quả với tổng số tiền gần 900 triệu đồng (hỗ trợ cho: 10 ha cam, 18 ha bưởi hồng Quang Tiến , 5 ha cỏ VA06, trồng dưa chuột an toàn 7,5 ha và chăn nuôi bò sữa 47 con,...) .

2. Các cụm công nghiệp được quan tâm đầu tư, sản xuất công nghiệp có thêm khởi sắc.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt 819,6 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2015. Trong đó, giá trị công nghiệp khai khoáng ước đạt 60,8 tỷ đồng tăng 9,2 tỷ đồng, công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 742,5 tỷ đồng tăng 96,4 tỷ đồng so với năm 2015. Đến nay thị xã Thái Hoà đã hoàn thành GPMB và đầu tư một số hạng mục chính tại khu công nghiệp Nghĩa Mỹ và tiếp tục trình tỉnh điều chỉnh     quy hoạch cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ lên 70 ha, đồng thời  lập thêm quy hoạch Cụm công nghiệp Tây Hiếu. Đây cũng là điểm sáng để thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp trên địa bàn thị xã trong những năm tới.

3. Ngành thương mại, Dịch vụ có bước phát triển

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt  1.529,8 tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm 2015. Doanh thu một số ngành dịch vụ: ngành thông tin và truyền thông ước đạt 20  tỷ đồng; dịch vụ tư vấn kiến trúc xây dựng, quảng cáo 26,3 tỷ đồng, hoạt động hành chính, dịch vụ hỗ trợ  15,6 tỷ  đồng; vui chơi, giải trí 8,2 tỷ đồng.

Hoạt động tín dụng - ngân hàng tăng trưởng khá, có thêm 01 phòng giao dịch của ngân hàng Liên Việt, nâng tổng số lên 12 tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn. Tổng vốn huy động ước đạt 3.519 tỷ đồng, tăng 178 tỷ đồng, tổng dư nợ ước đạt 4.124 tỷ đồng, tăng 746 tỷ, tỷ lệ nợ xấu 1,23% giảm 0.18% so với đầu năm.

4. Công tác đầu tư xây dựng đã có những chuyển biến tích cực

Đã khởi công mới 6 công trình giao thông, 02 công trình thủy lợi; hoàn thành 11,2 km đường rải nhựa các loại, 01 trạm y tế, 01 nhà văn hóa và sửa chữa, tu sửa và xây dựng mới 51 phòng học và phòng chức năng. Chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, chỉ đạo thay thế một số nhà thầu, điều chỉnh quy mô đầu tư, huy động các nguồn lực để hoàn thành các hạng mục quan trọng, đảm bảo tính kết nối để phát huy hiệu quả vốn đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế. Đến nay thị xã Thái Hoà đã được tỉnh đã đồng ý chủ trương xây dựng dựng Cầu Hiếu 2 bằng hình thức BT.

Công tác thu hút đầu tư đã được quan tâm. năm 2016 đã được tình cấp phép 4 dự án đầu tư hạ tầng và 8 dự án dịch vụ sản xuất kinh doanh và đồng ý chủ trương thu hồi 3 dự án: Khu đô thị Phủ quỳ Happyland, khu trung tâm dịch vụ Công ty Hồng Hà, khu đô thị mới Đông Hưng. UBND thị xã đã phối hợp với đơn vị truyền thông xây dựng trang thông tin về tiềm năng, lợi thế của thị xã Thái Hòa bằng 2 thứ tiếng, cập nhật danh mục thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016-2020. Trong năm đã thu hút được nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư xây dựng nhà máy may tại Khu công nghiệp nhỏ Nghĩa Mỹ với tổng mức đầu tư 85 tỷ đồng, tạo việc làm từ 2.000-3.000 lao động, dự kiến vào đầu năm 2017 nhà máy may sẽ đi vào hoạt động. Ngoài ra, lãnh đạo thị xã còn kêu gọi một  số nhà đầu tư khảo sát, xúc tiến đầu tư xây dựng khách sạn, nhà máy xử lý rác thải,...

5. Từng bước quan tâm giải quyết những khó khăn trong hoạt động sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp và hợp tác xã

Trong năm, thành lập mới 22 doanh nghiệp, ngừng hoạt động 14 doanh nghiệp, hiện nay trên địa bàn có 243 doanh nghiệp. Tình hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp đã có nhiều khởi sắc, tuy nhiên tình trạng nợ thuế của các doanh nghiệp vẫn ở mức cao.

 Lãnh đạo thị xã đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp; triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP; tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp, để nắm bắt được tâm tư nguyện vọng và kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp.

Đối với các HTX đã hoàn thành việc tổ chức đại hội chuyển đổi theo Luật hợp tác xã năm 2012.

6. Công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, tài nguyên môi trường đang dần đi vào nền nếp.

Chỉ đạo lập lại hành lang ATGT, lòng đường, vỉa hè đô thị, xử lý tình trạng xe máy, ô tô dừng đỗ sai quy định. Đã triển khai 2 đợt cao điểm ra giải tỏa hành lang an toàn giao thông và đảm bảo trật tư đô thị, cắm bổ sung 40 biển cấm dừng đậu tại trên một số tuyến đường. Sửa chữa và cắm bổ sung 30 biển tên đường, tên ngõ trên toàn địa bàn. Chỉ đạo chấm dứt hoạt động của 3 lò gạch thủ công còn lại trên địa bàn.

Xây dựng Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải để tiến tới thu gom rác bằng phương tiện xe ép rác, đảm bảo môi trường và mỹ quan đô thị.

Đã phối hợp với các ngân hàng để trả cho nhân dân hơn 1.500 giấy chứng nhận QSD đất. Triển khai đồng bộ các giải pháp để xử lý những vấn đề vướng mắc trong GPMB cho 19 dự án, kết quả đã bàn giao 13,12 ha cho đơn vị thi công và doanh nghiệp.

   7. Công tác thu, chi ngân sách đã có nhiều cố gắng

Mặc dù hoạt động SXKD của các DN vẫn còn nhiều khó khăn, thị trư[ờng bất động sản vẫn chưa có khởi sắc mới, nhưng với sự chỉ đạo và quyết tâm cao nên năm 2016 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 120.830 triệu đồng, bằng 101% kế hoạch giao, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó các khoản thu dự kiến hoàn thành và vượt chỉ tiêu: thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt 108% kế hoạch; lệ phí trước bạ đạt 110,9% kế hoạch; thuế tiêu thụ đặc biệt đạt 205,6% kế hoạch. Một số khoản thu khả năng không đạt kế hoạch giao như: thuế GTGT ước đạt 97,5% kế hoạch; thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt  84% kế hoạch; thu khác ngoài quốc doanh ước đạt 48,7% kế hoạch.

Chi ngân sách trong dự toán trên địa bàn thị xã ước thực hiện 245.115 triệu đồng bằng 100,04% KH, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù  vẫn áp dụng định mức chi ngân sách của giai đoạn 2011-2015, các khoản thu để điều tiết cho chi thường xuyên không đạt, nhưng trong năm thị xã vẫn điều hành các nhiệm vụ chi đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả.

II. Văn hóa-xã hội

1. Chất lượng giáo dục ở các ngành học mầm non và phổ thông ở cả ba cấp học tiểu học, THCS và THPT có chuyển biến tiến bộ và toàn diện hơn, đạt nhiều thành tích.

Chất lượng dạy và học cũng được nâng lên: có 6/6 giáo viên dự thi được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, xếp giải 3 toàn đoàn; Chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao hơn năm học trước cả về số lượng và chất lượng: Học sinh giỏi lớp 9 về văn hóa có 117 em đạt cấp thị xã, 20 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh với 5 giải nhì, 9 giải ba và 6 giải KK; kết quả thi Olympic các môn Toán, ngữ văn, tiếng anh khối lớp 6,7,8 có 344 em đạt giải cấp thị xã; giao lưu tiếng anh qua mạng có 23 em công nhận cấp thị xã, 2 em đạt giải cấp tỉnh; kết quả thi vận dụng kiến thức liên môn có 48 em được công nhận cấp thị xã, 7 em được công nhận cấp tỉnh và 2 em công nhận cấp quốc gia;  tỷ lệ học sinh tốt nghiệp kỳ thi THPT quốc gia đạt 98,5% (toàn tinh đạt 97,75); tỷ lệ học sinh đạt khá, giỏi tăng cao hơn nhiều so với năm học trước ( loại giỏi chiếm 15%, khá chiếm 54,8%); số học sinh thi đỗ vào các trường đại học năm học 2015-2016 có 511 em/671 em dự thi, đạt tỷ lệ 76,15%.

Đến nay đã có 29 trường đạt chuẩn Quốc gia và 03 trường TH đạt chuẩn mức độ 2; Có thêm 2 trường Mầm non Nghĩa Hòa, Tiểu học Long Sơn đủ các tiêu chuẩn đề nghị UBND Tỉnh thẩm định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

2. Công tác y tế cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tỷ suất sinh được giảm 0,3 %o.

Công tác khám chữa bệnh cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn. Đã kiểm tra nhân 28 cơ sở  y, d­­­ược tư­­­ , phát hiện 15 cơ sở vi phạm, phạt tiền trên 16 triệu đồng. Tiến hành thanh, kiểm tra công tác đảm bảo ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn, Đưa vào hoạt động cơ sở điều trị Methadone cho bệnh nhân trên địa bàn và vùng lân cận. Hiện tại trung tâm có 73 bệnh nhân đang điều trị, kết quả theo chiều hướng tốt. Nhờ thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình nên năm 2016 tỷ suất sinh giảm vượt 50% kế hoạch.

  3. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, thu được nhiều thành tích cao.

Tổ chức thành công lễ hội Làng Vạc lần thứ 17, Lễ công bố thị xã Thái Hòa đạt chuẩn Nông thôn mới và đón bằng di tích lịch sử cấp quốc gia khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu. Tham gia các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do tỉnh tổ chức, kết quả giải nhất cuộc thi Gia đình hạnh phúc, Người đẹp Làng Sen, Nhà nông đua tài, giải nhì Người đẹp phố biển, bóng đá thiếu niên - nhi đồng toàn tỉnh cúp báo Nghệ An và đạt nhiều giải khác. Đoàn thị xã Thái Hòa đã vinh dự tham gia cuộc thi Gia đình hạnh phúc toàn quốc, kết quả đứng thứ 7 toàn đoàn.

Phong trào “TDĐKXDĐSVH” được đẩy mạnh gắn với việc xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88,5%, gia đình thể thao 28,8%; số người tập luyện TDTT thường xuyên 35,2%. Có thêm 9 khối, xóm được công nhận đạt danh hiệu Làng văn hóa. Công nhận 15 đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 1 dòng họ văn hóa, 3 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và  01 phường đạt chuẩn văn minh đô thị .

4. Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội ngày càng được quan tâm

Chỉ đạo thực hiện kịp thời các chế độ đối với gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tích cực phát động và huy động sự ủng hộ cho công tác đền ơn đáp nghĩa, kết quả đã được các tổ chức, công ty, nhà hảo tâm tài trợ hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ cho các xóm và quỹ bão lut, đền ơn đáp nghĩa, trẻ em,.... Xây dựng được 31 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết với giá trị 741 triệu đồng. Tặng 18 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 90 triệu đồng. Vận động đơn vị và các doanh nghiệp ủng hộ “Tết vì người nghèo” số tiền trên 1 t đồng.  Tổ chức 04 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với tổng số học viên là 130 người.

5.     Công tác cải cách hành chính và giải quyết khiếu nại tố cáo đã có nhiều chuyển biến,

Công tác tổ chức bộ máy có nhiều tiến bộ, thực hiện quy trình bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo kịp thời đúng quy định. Lãnh đạo thị xã đã triển khai quán triệt và thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan hành chính các cấp cho toàn thể cán bộ, công chức trên địa bàn. UBND thị xã đã sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 12 phòng cơ quan UBND thị xã, sửa đổi, bổ sung phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các Ủy viên UBND; trình Thường trực Thị ủy rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2015-2020. Thành lập các đoàn kiểm tra nhằm chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương ở các đơn vị trên địa bàn.

Công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được quan tâm, Lãnh đạo thị xã đang tập trung chỉ đạo để giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện kéo dài qua nhiều năm.

        III. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo

Đảm bảo an toàn trong các ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Tết Bính Thân năm 2016, Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và các ngày lễ lớn.

Tổ chức Lễ giao quân đủ chỉ tiêu 60 đồng chí cho 03 đơn vị nhận quân có chất lượng tốt. Tổ chức ra quân huấn luyện đầu năm đảm bảo đúng kế hoạch.

Tình hình an ninh, trật tự nhìn chung ổn định, không có tình huống đột xuất, phức tạp xảy ra. Điều tra làm rõ 30/31 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 96,8%), Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, môi trường: bắt, xử lý 25 vụ, 27 đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo; 22 vụ, 22 đối tượng có hành vi khai thác khoáng sản (cát, sỏi) trái phép; xử lý 3 vụ, 3 đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép; 4 vụ, 3 đối tượng vận chuyển hàng hóa không có nguồn gốc xuất .Triệt phá 2 điểm bán lẻ ma túy. Phá 4 chuyên án. Bắt 43 vụ, 72 đối tượng về hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tai nạn giao thông xảy ra 8 vụ, 9 người chết, 5 người bị thương (so với năm 2015 tăng 1 người chết, số vụ và số người bị thương không tăng).

 |  Đầu trang
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu