Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
VB chỉ đạo điều hanh
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch PT - ktxh
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NN
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
Kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức cơ quan Đảng, Nhà nước, Mật trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã
tải nội dung văn bản tại đây
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa BTC Thị ủy và UBKT, BTG, VP Thị ủy, ĐU Công an TX, ĐU Quân sự TX, VP HĐND-UBND TX và Thanh tra thị xã
Quy chế phối hợp hành động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã với các tổ chức Chính trị - xã hội thị xã Thái Hòa, giai đoạn 2019-2024
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH
Thông báo lịch, địa điểm tiếp dân của Bí thư Thị ủy
Thông báo lịch, địa điểm tiếp dân của Bí thư Thị ủy
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chỉ thị của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã
Chương trình công tác năm 2019 của Ban Thường trực UBMTTQ thị xã Thái Hòa
Kế hoạch tổ chức thực hiện và tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ Xuân Kỷ Hợi năm 2019
 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu