Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
VB chỉ đạo điều hanh
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch PT - ktxh
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NN
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chỉ thị của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã
Chương trình công tác năm 2019 của Ban Thường trực UBMTTQ thị xã Thái Hòa
Kế hoạch tổ chức thực hiện và tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ Xuân Kỷ Hợi năm 2019
Hướng dẫn tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết dân tộc" ở khu dân cư, kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào "Đoàn kết sáng tạo"
Công văn vv lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định số 01/QĐ-TW của Bộ chính trị (khóa VII)
Chương trình công tác năm 2018 của Ban thường trực ủy ban MTTQ thị xã Thái Hòa
Kế hoạch học tập,quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 19 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Công văn về việc thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu