Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
VB chỉ đạo điều hanh
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch PT - ktxh
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NN
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát việc thực hiện NQ số 16/2016/NQ-HĐND ngày 08/8/2016 về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020
Nghị quyết phê chuấn chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2020
Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Kê hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
Thông báo phân công nhiệm vụ tiếp công dân của đại biểu HĐND thị xã tháng 6/2019
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu