Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
VB chỉ đạo điều hanh
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch PT - ktxh
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NN
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông báo vv tuyển dụng giáo viên mầm non đang hợp đồng theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP tại các trường trên địa bàn thị xã Thái Hòa vào biên chế
Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc "Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai" (VILG)
Thông báo về việc bổ sung thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2019
Thông báo kết quả thi tuyển kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2019
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2019
Thông báo vv gia hạn tiếp nhận hồ sơ thi thăng hạng đối với viên chức
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, thị xã Thái Hòa
Quyết định vv phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch thị xã Thái Hòa
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Thái Hòa

 
<<   <  1  2  3  4  >  >>  
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu