Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
VB chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch PT - KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NN
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội
Skip portletPortlet Menu

 
Phát thanh truyền hình thị xã thái hòa
Skip portletPortlet Menu
Thư chúc mừng năm mới - Xuân Tân Sửu 2021 của đồng chí Phạm Chí Kiên - Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa

 
văn bản chỉ đạo điều hành mới ban hành
Skip portletPortlet Menu
  Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND thị xã Thái Hòa (14/09/21)
  Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND thị xã Thái Hòa (14/09/21)
  Công văn vv hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của CP và QĐ số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (14/09/21)
  Công văn vv tổ chức dạy học trực tiếp trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 (14/09/21)
  V/v hủy GCNQSDĐ G 040006 UBND huyện Nghĩa Đàn cấp cho GĐ ông Nguyễn Đình Thống và bà Lê Thị Yến, xã Nghĩa Thuận (07/09/21)
  KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ–TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (26/08/21)
  Quyết định số 1684/QĐ-UBND của UBND thị xã Thái Hòa vv điều chỉnh nội dung tại Quyết định cưỡng chế thu hồi đất số 1526/QĐUBND ngày 23/7/2021 của UBND thị xã Thái Hoà. (26/08/21)
  Công điện về việc tập trung ứng phó bão số 9 (29/10/20)
  Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thị xã (29/10/20)
  Kế hoạch tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nam thực hiện NVQS, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 (29/10/20)

Xem tiếp...

 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
Danh sách công khai doanh nghiệp nợ thuế (tính đến ngày 31/7/2019)

 
Danh sách Phường, Xã
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
Âm nhạc
Skip portletPortlet Menu