ĐĂNG NHẬP  
image banner
Ủy ban nhân dân Thị xã Thái Hòa
Lượt xem: 97

Ủy ban nhân dân Thị xã Thái Hòa

Địa chỉ: Khối Kim Tân - phường Hòa Hiếu - thị xã Thái Hòa

TT

Lãnh đạo+ Các phòng

Chc v

Email

I

Lãnh đạo UBND

1

Phm Chí Kiên

Ch tch

kienpc@thaihoa.nghean.gov.vn

2

Đinh Thế Vinh

Phó Ch tch

vinhdt@thaihoa.nghean.gov.vn

3

H Thanh Phong

Phó Ch tch

phonght@thaihoa.nghean.gov.vn

II

Văn phòng HĐND-UBND

1

Trn Tun Dũng

Chánh văn phòng

dungtt@thaihoa.nghean.gov.vn

2

Thái Th Tuyết

Phó chánh văn phòng

tuyettt@thaihoa.nghean.gov.vn

3

Trn Phùng Hip

Phó chánh văn phòng

hieptp@thaihoa.nghean.gov.vn

III

Thanh tra th

1

Dương Ngc Trung

Chánh thanh tra

trungdn@thaihoa.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Thị Mai

Phó chánh thanh tra

maint@thaihoa.nghean.gov.vn

IV

Phòng Ni v

1

Bùi Trng Tho

Trưởng phòng

thaobt@thaihoa.nghean.gov.vn

2

Phan Th Hương

Phó trưởng phòng

huong@thaihoa.nghean.gov.vn

V

Phòng LĐTB&XH

1

Lê Gia Quang

Trưởng phòng

quanglg@thaihoa.nghean.gov.vn

2

Mai Thị Thuỷ

Phó trưởng phòng

cuongpv@thaihoa.nghean.gov.vn

VI

Phòng Tài chính - Kế hoch

1

Nguyn Ngc Tun

Trưởng phòng

tuannn@thaihoa.nghean.gov.vn

2

Nguyn Th

Phó trưởng phòng

lynt@thaihoa.nghean.gov.vn

3

Phan Văn Cường

Phó trưởng phòng

cuongpv@thaihoa.nghean.gov.vn

VII

Phòng Kinh tế

Trưởng phòng

1

Nguyễn Thứ Trung

Phó trưởng phòng

haotv@thaihoa.nghean.gov.vn

2

Ngô Xuân Đồng

Phó trưởng phòng

dongnx@thaihoa.nghean.gov.vn

3

Mai Xuân Vinh

Phó trưởng phòng

vinhmx@thaihoa.nghean.gov.vn

VIII

Phòng Qun lý đô th

1

Nguyn Thanh Tú

Trưởng phòng

tunt@thaihoa.nghean.gov.vn

2

Lưu Hng Đức

Phó trưởng phòng

duclh@thaihoa.nghean.gov.vn

IX

Phòng TNMT

1

Trn Th Tình

Trưởng phòng

tinhtt@thaihoa.nghean.gov.vn

2

Lê Xuân Long

Phó trưởng phòng

longlx@thaihoa.nghean.gov.vn

X

Phòng Tư Pháp

1

Bùi Tiến Dũng

Trưởng phòng

dungbt@thaihoa.nghean.gov.vn

XI

Phòng GD&ĐT

1

Lê Khánh Kiu

Phó trưởng phòng

Ph trách phòng

kieulk@thaihoa.nghean.gov.vn

2

Nguyn Th Thúy Mai

Phó trưởng phòng

maintht@thaihoa.nghean.gov.vn

3

Bùi Thị Tú Oanh

Phó trưởng phòng

oanhbttt@thaihoa.nghean.gov.vn

XII

Phòng VH&TT

1

Nguyễn Đậu Quế Hương

Trưởng phòng

huongndq@thaihoa.nghean.gov.vn

2

Trn Anh Tun

Phó trưởng phòng

tuanta@thaihoa.nghean.gov.vn

XIII

Phòng Y tế

1

Lý Khc Tun

Trưởng phòng

tuanlk@thaihoa.nghean.gov.vn

XIV

Ban qun lý d án đầu tư xây dng

1

Phan Văn Thc

Giám đốc

thucpv@thaihoa.nghean.gov.vn

2

Kiu Đình Vit

Phó giám đốc

vietkd@thaihoa.nghean.gov.vn

XVI

Trung tâm VHTT-TT

1

Trn Th Qunh Giang

Giám đốc

2

Trn Văn Hng

Phó giám đốc

3

Mc Trng Khôi

Phó giám đốc

4

Lê Minh Hp

Phó giám đốc

 

Tin khác
Tin tức
  • Video Hướng dẫn nộp hồ sơ TTHC trực tuyến trên cổng dịch vụ công thị xã Thái Hòa
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement