ĐĂNG NHẬP  
image banner
BCH Đảng bộ thị xã Thái Hòa sinh hoạt chuyên đề “Tự soi tự sửa”
Lượt xem: 36
Sáng 19/5/2022, BCH Đảng bộ thị xã Thái Hòa đã tiến hành sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”. Những vấn đề còn tồn tại và quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Các đ/c: Phạm Tuấn Vinh – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Trần Khánh Sơn – Phó bí thư Thường trực Thị ủy; Phạm Chí Kiên – Chủ tịch UBND thị xã đồng chủ trì Hội nghị.

Sáng 19/5/2022, BCH Đảng bộ thị xã Thái Hòa đã tiến hành sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”. Những vấn đề còn tồn tại và quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Các đ/c: Phạm Tuấn Vinh – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Trần Khánh Sơn – Phó bí thư Thường trực Thị ủy; Phạm Chí Kiên – Chủ tịch UBND thị xã đồng chủ trì Hội nghị.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “ Tự soi tự sửa”

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Vinh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa  đã quán triệt, làm rõ một số điểm mới của Hội nghị TW 4 khóa XIII; Kết luận số 21-KL/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam. Trên tinh thần thẳng thắn “Tự soi”, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã làm rõ 4 tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Anh-tin-bai

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa đã quán triệt, làm rõ một số điểm mới của Hội nghị TW 4 khóa XIII

 Cụ thể, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền ở một số lĩnh vực quy hoạch, giải phóng mặt bằng; quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị… chưa thật sự quyết liệt. Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời. Việc xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa nhiều và chưa thật sự tạo được sức lan tỏa rõ nét.

Anh-tin-bai

Đồng chí Trần Khánh Sơn – Phó bí thư Thường trực Thị ủy báo cáo kết quả “Tự soi, tự sửa” của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa.

Việc khắc phục các biểu hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở một số nội dung, lĩnh vực, cơ quan có lúc chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao.Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp chưa có nhiều đổi mới về nội dung; công tác giám sát, phản biện xã hội chưa nhiều, nội dung giám sát chưa thật sự trọng tâm, trọng điểm.

Anh-tin-bai

Đại diện Đảng ủy phường Hòa Hiếu nêu một số giải pháp trong thời gian tới.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa cũng phân tích, làm rõ nguyên nhân. Đặc biệt, nhận rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp “Tự sửa” nhằm sớm đưa thị xã trở thành đô thị loại III, đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An vào năm 2025 với tinh thần kiên quyết, khẩn trương, hiệu lực và hiệu quả cao. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã cũng nhấn mạnh tinh thần tự giác, trách nhiệm “Tự soi, tự sửa” của từng tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên thực hiện đầy đủ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trên tinh thần "tự soi" xác định rõ các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và đề ra các giải pháp "tự sửa" cần xây dựng rõ lộ trình, kế hoạch cụ thể, tạo hiệu quả cao trong khắc phục.

                                                  Thu Trang – Quang Huy 

Tin tức
  • Video Hướng dẫn nộp hồ sơ TTHC trực tuyến trên cổng dịch vụ công thị xã Thái Hòa
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement