ĐĂNG NHẬP  
image banner
Danh bạ điện thoại các xã, thị trấn
Lượt xem: 153

STT

ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

UBND phường Hòa Hiếu

0868419699

vanphonghoahieu@gmail.com

2

UBND phường Quang Tiến

0969366788

Huequangtien@gmail.com

3

UBND phường Quang Phong

02383817272

Quangphong.thaihoa@gmail.com

4

UBND phường Long Sơn

0988203068

Longson.thaihoa@gmail.com

5

UBND xã Nghĩa Tiến

02383811452

thivanphongnghiatien@gmail.com

6

UBND xã Tây Hiếu

02383881703

Tayhieu.txthaihoa@gmail.com

7

UBND Nghĩa Hòa

02388740022

Nghiahoa.thaihoa@gmail.com

8

UBND xã Nghĩa Mỹ

02383881108

Nghiamy.thaihoa@gmail.com

9

UBND xã Đông Hiếu

01664625567

Donghieu.thaihoa@gmail.com

10

UBND xã Nghĩa Thuận

02383880111

Xanghiathuan.thaihoa@gmail.com


Tin tức
  • Video Hướng dẫn nộp hồ sơ TTHC trực tuyến trên cổng dịch vụ công thị xã Thái Hòa
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement